De Emotionele Vasomotorische Cyclus Model om je vitale en helende energie vrij te maken


Georganiseerd door: Harry Visser
Datum: zaterdag 21 september 2019
Tijd: 10:00 tot 17:30 uur
Prijs: € 210 per keer

Meer over de organisator  Mail de organisator

De Emotionele Vasomotorische Cyclus is een handvat waarmee jouw vitale energie en helende krachten vrij kunnen komen op fysiek, psychisch, emotioneel en spiritueel niveau.

In deze workshop zullen we werken met een aantal biodynamische uitgangspunten en interventies via de EVMC.

Van Reich kennen we het energetisch opladen en ontladen.

In het Biodynamische werk gebruiken we een meer gecompliceerde cyclus, de EVMC.

Na het energetisch en emotioneel opladen en ontladen volgt een tweede meer innerlijke, onbewuste cyclus van opladen en ontladen waarin we op een dieper niveau ervaringen verwerken. Vooral in deze tweede cyclus verwerken we via de psycho-peristaltiek van de darmen.

Vanuit het biodynamische oogpunt zijn de functies van geest, lichaam en ziel volledig met elkaar verweven. Alles wat in ons gebeurt en wat we doen – onze rillingen, uitingen, inzichten, handelingen, gedachten en gevoelens – zijn manifestaties van de levenskracht die zich in ons beweegt. Hoe iemand omgaat met de bewegingen van zijn levenskracht – die plezierig zijn wanneer ze vrij stromen – staat centraal in het mensbeeld van de biodynamische psychologie.

sadf

Na de workshop

- Je kent het natuurlijke verloop van spanning – ontlading – ontspanning – bliss
- Je leert hoe jij deze cyclus doorloopt en waar nieuwe mogelijkheden liggen waardoor je jezelf makkelijker kan ondersteunen in de natuurlijke beweging naar welzijn en voldoening.
- Agency: je hebt handvatten om haperingen in beweging te brengen.

- In dit weekend krijg je zicht op jouw eigen unieke EVMC. Je leert biodynamische werkvormen gebruiken EN ondervind de impact ervan aan je eigen lijf en leden. Het weekend is ervaringsgericht om via belichaamde ervaring handvatten te ontdekken in inzichten te verkrijgen.

 


Werkvormen

-       Lichaamsgerichte oefeningen

-       Psycho-dynamische interventies

-       Interventies vanuit het perspectief van modern trauma werk

-       Massage in relatie tot de psycho-peristaltiek

-       We werken veel in twee- en drietallen.

 

Voor wie

Voor iedereen die zicht wil krijgen op de signalen en wijsheid van het lichaam en voor therapeuten die cyclisch willen leren werken met fysieke en energetische activatie.