Tinnitus Adem Therapie

Volledige naam: Tinnitus Adem Therapie
Email adres: henriettebakker@tinnitusademtherapie.nl
Website: http://www.tinnitusademtherapie.nl
Telefoon: 026 3510902

TAT therapeute Henriëtte Bakker

Henriëtte Bakker werkte 25 jaar als fagottist in diverse orkesten, waaronder Musica Antiqua Köln en La Petite Bande. In maart 2011 werd zij getroffen door een Sudden Deafness met hyperacusis en Tinnitus als gevolg. Door middel van de Tinnitus Adem Therapie kwam zij grotendeels van haar klachten af. Ze is daarom bij de grondlegster van de Therapie “Maria Holl” in Aachen gaan studeren om zelf Tinnitus Adem Therapeute te worden. Sinds 2014 werkt ze als eerste Tinnitus Adem Therapeute in Nederland en België. Ze heeft een praktijk in Arnhem en in Amsterdam.

Gemiddeld heeft 10 % van de West-Europese bevolking last van oorsuizingen. Bij sommigen is dit zo heftig dat hun levenskwaliteit er onder lijdt. Ook hyperacusis, een grote overgevoeligheid voor normale geluiden, komt tegenwoordig steeds vaker voor. Meestal is er geen duidelijke fysiologische  “oor”zaak te vinden voor de tinnitus of hyperacusis.

Sinds de jaren 90 wordt er in Duitsland gewerkt aan een alternatieve therapie om tinnitus te verminderen. Het initiatief hiervoor ging uit van de bio-energetisch psychotherapeute Maria Holl in samenwerking met KNO-specialist Herbert Phillips, in die tijd werkzaam in de HNO kliniek van Aachen. Het resultaat was De Tinnitus Adem Therapie, TAT nach Holl®. Vanaf het begin bleek de methode effectief te zijn. Patiënten zagen verbeteringen in hun algehele geestelijke toestand. Hierdoor bleek de hinderlijke aanwezigheid van de tinnitus te verminderen. Een wetenschappelijk onderzoek naar de werking van TAT uit 2012, uitgevoerd door de Universiteit van Regensburg, geeft aan dat 80 % van de deelnemers aan het onderzoek, met behulp van TAT een significante vermindering van hun tinnitus bereikten. Een van de initiatiefnemers van dit onderzoek was Dr. med. Berthold Langguth, van het Tinnitus Zentrum Universität Regensburg. TAT nach Holl® wordt aanbevolen door de Duitse Tinnitusliga.

De Tinnitus Adem Therapie gaat uit van het geheel van lichaam en geest. De huidige neurowetenschappelijke inzichten over tinnitus laten zien dat er in de hersendelen waar het binnenkomende geluid verwerkt moet worden meer activiteit zichtbaar is. Het is alsof de hersenen zelf geluid produceren.  Dit levert vaak psychische en fysieke stress op. Het gevolg is dat de tinnitus steeds meer op de voorgrond treedt.

De stress die dit geeft maakt meestal dat de kwaal erger en erger wordt en helaas steeds meer stress genereert. Dit verschijnsel kan het zicht op de werkelijke oorzaak van de kwaal vertroebelen. Welk deel is stress en welk deel van het oorsuizen of de hyperacusis komt door de fysiologische oorzaak? Zowel de bomen als het bos worden in een mist gehuld.

Wat voor vrijwel iedereen die getroffen is door tinnitus of hyperacusis geldt is dat de stress op een gegeven moment in het lichaam wordt opgeslagen. Het wordt steeds lastiger om het verschil te voelen tussen de stress gerelateerde tinnitus/hyperacusis of de fysiologische problematiek. Het hele lichaam kan in een staat van arousal komen en de patiënt krijgt verschillende klachten die ook bij een burn-out op kunnen treden, slapeloosheid, concentratiegebrek, vergeetachtigheid, depressie etc.

De lichaamsenergie zit bij tinnituspatiënten vrijwel altijd te veel in het hoofd. De oefeningen die Maria Holl ontwikkelde blijken een bijzonder gunstig effect te hebben op de stressniveaus van tinnituspatiënten. Met TAT nach Holl® kan men de overtollige energie uit het hoofd afvloeien naar de aarde toe.

De oefeningen in de TAT nach Holl® zijn voor een groot deel afkomstig uit de bio-energetica, mindfulness  en uit de Taoïstische genezingstraditie. Men begint ermee om het lichaam weer voelbaar te maken. Weg met de aandacht uit het hoofd.  De focus wordt verlegt naar beneden: de benen, de voeten, de aarde. De ademhaling wordt  ingezet om een completer lichaamsbewustzijn te creëren.  Met behulp van de uitademing worden stress en angst losgelaten door middel van aarding. In de uitademing neemt men de overkill aan energie uit het hoofd, die door de tinnitus ontstaat, mee naar beneden. Er ontstaat dan ruimte in het hoofd. De slaap verbetert. Serotonine niveaus worden hoger. Depressies verminderen. De tinnitus gaat geleidelijk aan een minder dominante rol spelen.  Door dagelijks te oefenen krijgt men weer grip op zijn eigen levenskwaliteit.

De TAT-therapie is individueel en in groepsverband te volgen. Sinds 2013 geeft ervaringsdeskundige en TAT therapeute Henriëtte Bakker lessen in Amsterdam en in Arnhem. Zij leidt ook workshops in diverse Yoga- en Mindfulness-centra in Nederland en België. Het is tevens mogelijk om met behulp van een zelfhulpboek en CD de oefeningen aan te leren. In principe zijn de oefeningen eenvoudig en voor vrijwel iedereen uit te voeren. Het boek “De Tinnitus Ademtherapie” is in maart 2015 verschenen bij Uitgeverij Panta Rhei. De CD “Tinnitus verminderen” is uitbracht bij Edition Maria Holl. Informatie over de Tinnitus Adem Therapie, TAT nach Holl®, kunt u krijgen via de website: www.tinnitusademtherapie.nl. Hier vindt u ook de inhoud van het wetenschappelijk rapport van het Regensburg onderzoek naar TAT. U kunt ook een mail sturen naar henriëttebakker@tinnitusademtherapie.nl

Geen activiteiten gepland