Encounter Community

Volledige naam: Encounter Community
Email adres: encounter@newtestamentchurch.nl
Website: https://www.comeholyspirit.nl/
Facebook: Encounter-Community-1502819653196421

EC Banner
Encounter Community

Christ-centered healing, spirit soul & body.

Experience God. Encounter the Healer. Good News. Biblical meditation. Christ-centered.

Do you feel you have a calling for your life? Are you looking for fulfillment?

We believe according to the Bible that each human being is created to worship and to walk with God.
Everyone has a God shaped emptiness that needs to be filled. God has reached down to us through His Son Jesus Christ and now we are able to approach His throne of grace with boldness.

We need help on this life journey, so Jesus sent us the Helper, the Holy Spirit, who is part of the Trinity.
Through the Holy Spirit we receive dunamis power. This power can be experienced. It results in healing, wholeness, baptism in fire and in love.

Curious? We intentionally meet outside the traditional walls of church. The Encounter community is an inclusive group that welcomes everyone to have this experience!

Come to be empowered, transformed, delivered, strengthened and guided to walk in your eternal destiny.

New Testament Church – Lead pastors Wenzel & Sharon Beukes

—————————————————
Encounter community

 Christus gerichte genezing voor geest, ziel en lichaam.

Ervaar God. Ontmoet de Geneesheer. Goed nieuws. Bijbelse meditatie. Christus centraal.

Voel jij dat er een roeping ligt op je leven? Ben je op zoek naar vervulling daarvan?

Wij geloven op basis van de bijbel dat elk mens geschapen is om te aanbidden en met God te wandelen.
Iedereen heeft van binnen een “God-shaped” leegte die gevuld kan worden.
God heeft zich naar ons uitgestrekt door Zijn Zoon Jezus Christus, en nu kunnen wij vrijmoedig Zijn troon van genade naderen.

We hebben hulp nodig op onze levensreis. Dus stuurde Jezus de Helper, de Heilige Geest, die deel is van de Drie-eenheid.
Door de Heilige Geest ontvangen we dunamis kracht. Deze kracht kan worden gevoeld. Het resulteert in genezing, heelheid, en een doop in vuur en liefde.

Nieuwsgierig? We ontmoeten bewust buiten de traditionele muren van de kerk. De Encounter community is een inclusieve groep die iedereen verwelkomt voor deze ervaring!

Kom om kracht te ontvangen, bevrijd te worden, transformatie, en om versterkt en geleid te worden op het pad van jouw eeuwige bestemming.

New Testament Church – Lead pastors Wenzel & Sharon Beukes

 

 

Geen activiteiten gepland