Cursuscentrum CASE

Volledige naam: Cursuscentrum CASE
Email adres: info@cursuscentrumcase.nl
Website: http://www.cursuscentrumcase.nl

cursuscentrumcaselogo


Over Cursuscentrum CASE

Colleges voor Esoterische Kunsten en Wetenschappen

CASE (spreek uit “kacé”) is een afkorting van de Latijnse naam Collegiae Artium Scientiarium Esotericum, oftewel Colleges voor Esoterische Kunsten en Wetenschappen.

CASE komt voort uit een groep mensen die zich al jaren inzet voor menselijke en persoonlijke ontwikkeling, gestoeld op esoterische kennis en principes. “Esoterisch” wordt meestal vertaald als “verborgen” of “voor ingewijden”. Met esoterisch bedoelen wij: het doorgronden van de kern of het wezen van alle manifestaties van het leven. De kern is niet gemakkelijk zichtbaar of herkenbaar, maar door gebruik te maken van de natuurlijke principes of wetmatigheden die overal zijn terug te vinden, kan tot de kern worden doorgedrongen. Zowel in het erfgoed van eeuwenoude tradities als in moderne kennis en inzichten herkennen we het gebruik en de toepassing van deze natuurlijke wetmatigheden. ‘Oud’ en ‘nieuw’ vormen een bron voor studie en onderzoek.

Tradities en evolutie

Voorbeelden van oude tradities zijn het taoïsme, het soefisme, de essenen, de gnosis, de kabbalah, maar ook alchemie, vrijmetselarij en theosofie. Essentiële vragen naar de functie van de mens op aarde en in het universum hebben in al deze tradities tot een wetenschap en een weg geleid waarin persoonlijke evolutie centraal staat. Het volgens een bepaalde systematiek bereiken van andere bewustzijnsniveaus maakt deel uit van deze wetenschap. Ons uitgangspunt is dat wetenschap, kunst, filosofie en religie nauw met elkaar verweven zijn.
Een brug

In de laatste honderd jaar worden steeds meer bruggen geslagen tussen de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ wetenschap. Als voorbeeld in dit verband kan het werk van Jung worden genoemd. Jung verbond kennis en inzichten uit de moderne psychologie met wetenschap uit de oude tradities en religies (mythen, symboliek). Anderen die hebben bijgedragen aan een integratie van oude wijsheid met nieuwe wetenschappelijke inzichten zijn bijvoorbeeld de antropoloog Joseph Campbell, de natuurkundige Fritjof Capra en de mathematicus en filosoof R.A. Schwaller de Lubicz..

Esoterische scholen

In het verleden was de toegankelijkheid tot mystieke of esoterische scholen beperkt tot zij:

De toegankelijkheid tot esoterische kennis is nu enorm vergroot, maar dit heeft ook een keerzijde. De oprechte zoeker kan tegenwoordig verloren raken in de hoeveelheid kennis en informatie zonder zich in staat te voelen om het kaf van het koren te scheiden. Dit brengt ons terug bij het werk van CASE. De beschikbaarheid van esoterische kennis en de integratie met moderne inzichten richt zich in het CASE-aanbod op de verhoging van de kwaliteit en verrijking van het leven. Deze tijd (begin 21e eeuw) en plaats (moderne westerse wereld) vragen een toekomstgerichte benadering van de vragen die mensen door de eeuwen heen hebben bewogen te zoeken en te leren. CASE is een esoterische school van en voor deze tijd.

Colleges

Binnen CASE zijn de volgende colleges actief: Muziek & dans, Welzijn, Esoterische studie, Tarot, Kunstzinnige vorming. CASE is in het leven geroepen om bovenstaande uitgangspunten en kennis praktisch te vertalen en voor een breder publiek beschikbaar te stellen. Cursuscentrum CASE biedt vanuit de colleges cursussen en workshops aan, die ieder een eigen accent hebben.

Organisatie

CASE bestaat uit een bestuur en een hecht team van cursusleiders en medewerkers. Naast hun jarenlange studie zijn zij speciaal getraind in het maken en geven van cursussen en workshops. CASE is tweetalig, Nederlands en Engels, omdat een internationaal publiek wordt aangetrokken en veel van ons onderzoek in het Engels plaatsvindt. CASE is een stichting zonder winstoogmerk.


 

Geen activiteiten gepland