Praktijk Oud-Zuid | Natasja Paskas

Volledige naam: Praktijk Oud-Zuid | Natasja Paskas
Email adres: info@praktijkoudzuid.nl
Website: http://www.praktijkoudzuid.nl
Telefoon: 020 695 5167
Twitter: praktijkoudzuid
Facebook: praktijkoudzuid


praktijkoudzuid


Welkom bij Praktijk Oud-Zuid

Praktijk Oud-Zuid is een integrale gezondheids­praktijk. Integrale gezondheidszorg slaat een brug tussen reguliere en complementaire geneeskunde en streeft naar een combinatie van het beste van beide. Ik werk om die reden, met de zogenoemde holistische visie om gezondheid te verbeteren, waarbij alle aspecten die welzijn beïnvloeden aan bod komen. Dat betekent ook lichaam, geest en alles wat je erin stopt, zien als één geheel. Lichaam en geest zijn nauw met elkaar verbonden en onze gezondheid hangt daarmee samen.

Wetenschappelijk

Er wordt de laatste jaren steeds meer wetenschappelijk onderzoek verricht naar de werkzaamheid van middelen op natuurlijke basis. De reden hiervoor is, is dat reguliere middelen soms teveel bijwerkingen hebben en vaak niet tot blijvende gezondheid leiden. Daarnaast willen vele patiënten het liefst zo min en zo kort mogelijk met chemische middelen behandeld worden. Men raakt er steeds meer van overtuigd dat er een andere aanpak mogelijk is binnen de gezondheidszorg. Praktijk Oud Zuid houdt de ontwikkelingen op het gebied van (wetenschappelijk- en empirisch onderzoek naar) natuurlijke middelen nauwkeurig bij en schrijft bij voorkeur die middelen voor, waarvoor inmiddels een bewezen onderbouwing is.

Naast de uitgebreide intake, wordt de scan en het lichaam als diagnostisch instrument gebruikt. Er valt veel af te lezen aan de houding, de buikvorm, het gelaat, de tong, de bindweefselstructuur en de voeten. Aanvullend vindt er onderzoek plaats met de iriscoop.

Veelomvattend

Het vak van natuur-therapeut is geen afgebakend terrein. De overlap met ontwikkelingspsychologie, psychotherapie, systeemopstellingen, botanie, natuurkunde, Jungiaanse psychologie en tal van andere theorieën is zo groot dat men het vak tegenwoordig veel ruimer ziet. Dit heeft tot gevolg dat de groeimogelijkheden ook veel groter zijn geworden. Dat geldt zowel voor het vak zelf als voor de cliënt.

natasja


 

Geen activiteiten gepland