Energy Readings

Energy Readings
door: Elleke van Duin

Wat is een Energy Reading?
Readen is een manier van bewust ‘intuïtief’ waarnemen van informatie die zich bevindt in het energie systeem. Een reading geeft een beeld van een gevoel dat  zich op dit moment in je leven voordoet of een situatie waarin je je bevindt. Dus: heb je vragen over je liefdesleven, je werk, belangrijke keuzes of wil je een goed gesprek over wat je bezighoudt of dwars zit, een Energy Reading helpt ernaar te kijken en biedt inzicht.
Hoe werkt het?

Bij een Energy Reading zitten we tegenover elkaar met de voeten op de grond. Na een korte voorbereiding, ‘lees’ ik je energie, vertaal dit in een beeld en beschrijf vervolgens wat ik zie en voel. Samen geven we hier betekenis aan. Ik kan niet bepalen wat ik zie en voel, dat doe jij zelf. Het mooie is: er komt altijd iets naar voren, helemaal vanzelf. Vaak is het iets wat je zelf al dacht of hoopte, maar geen ruimte kon of wilde geven. En wellicht ligt er iets moois verscholen, waar je het bestaan niet van wist. Of krijg je door mijn beelden een inzicht waar je al lang naar zocht.

Datum: 28 februari

Er zij nog 3 vrije plekken deze zondagmiddag, van 13.30 – 16.30 uur.

Speciale aanbieding: 50 euro voor 60 minuten of 40 euro voor 45 minuten

Contact informatie
Elleke van Duin
06-25068693

AN EVENING WITH SPIRIT

AN EVENING WITH SPIRIT


 

Liesbeth Jusia en Carmen Vreeburg zullen weer een aantal contacten met overleden dierbaren maken en uit deze berichten blijkt dat wij nooit alleen zijn en dat zij ons blijven volgen en steunen – waar wij ook zijn en wat wij ook doen. De liefde en het leven gaan door, de connectie blijft en wordt soms zelfs sterker.
Maar deze avond gaat ook over het leven vóór de dood: je bewust maken van het leven hier en nu. Naast de persoonlijke boodschap voor de ontvanger is er een boodschap voor iedereen:
Wat doe jij met jouw leven, hoe geef jij uitdrukking aan jouw essentie, jouw spirit, voor zo lang als het leven duurt?
Sta je stil bij wie je echt bent, erken je jezelf en durf je dat uit te dragen?
Liesbeth en Carmen zijn no nonsens mediums met jarenlange ervaring en weten waar het in het mediumschap echt om draait: verbinding en (self)healing. Zij brengen de gedachten en gevoelens van overledenen over op een nuchtere, toegankelijke manier, met bezieling, respect en humor.
​​
Datum: 14 maart 2023, 20.00-21.30 uur
De Roos (PC Hooftzaal)
P.C. Hooftstraat 183, Amsterdam
Kosten: EUR 17,50

One Heart, One Breath, One Aloha

One Heart, One Breath, One Aloha

Kaarten zijn te verkrijgen door het totaalbedrag over te maken op rekeningnummer NL33 TRIO 0254 6711 01 ten name van Share Aloha Foundation.

Vermeld duidelijk uw naam en emailadres op de betaling.

Ook aan welk programma onderdeel u wilt deelnemen

Dit is een charity evenement voor de mensen die getroffen zijn door de branden op Maui. Alle bijdragen gaan naar dit doel. Een extra bijdrage wordt gewaardeerd.

Docent/spreker
Lei‘ohu Ryder & Maydeen ‘Iao uit Maui

Energy Readings

Energy Readings
door: Elleke van Duin

Wat is een Energy Reading?
Readen is een manier van bewust ‘intuïtief’ waarnemen van informatie die zich bevindt in het energie systeem. Een reading geeft een beeld van een gevoel dat  zich op dit moment in je leven voordoet of een situatie waarin je je bevindt. Dus: heb je vragen over je liefdesleven, je werk, belangrijke keuzes of wil je een goed gesprek over wat je bezighoudt of dwars zit, een Energy Reading helpt ernaar te kijken en biedt inzicht.
Hoe werkt het?

Bij een Energy Reading zitten we tegenover elkaar met de voeten op de grond. Na een korte voorbereiding, ‘lees’ ik je energie, vertaal dit in een beeld en beschrijf vervolgens wat ik zie en voel. Samen geven we hier betekenis aan. Ik kan niet bepalen wat ik zie en voel, dat doe jij zelf. Het mooie is: er komt altijd iets naar voren, helemaal vanzelf. Vaak is het iets wat je zelf al dacht of hoopte, maar geen ruimte kon of wilde geven. En wellicht ligt er iets moois verscholen, waar je het bestaan niet van wist. Of krijg je door mijn beelden een inzicht waar je al lang naar zocht.

Datum: 25 februari

Er zij nog 3 vrije plekken deze zondagmiddag, van 15.30 – 16.30 uur.

Speciale aanbieding: 50 euro voor 60 minuten of 40 euro voor 45 minuten

Contact informatie
Elleke van Duin
06-25068693

Energy Readings

Energy Readings
door: Elleke van Duin

Wat is een Energy Reading?
Readen is een manier van bewust ‘intuïtief’ waarnemen van informatie die zich bevindt in het energie systeem. Een reading geeft een beeld van een gevoel dat  zich op dit moment in je leven voordoet of een situatie waarin je je bevindt. Dus: heb je vragen over je liefdesleven, je werk, belangrijke keuzes of wil je een goed gesprek over wat je bezighoudt of dwars zit, een Energy Reading helpt ernaar te kijken en biedt inzicht.
Hoe werkt het?

Bij een Energy Reading zitten we tegenover elkaar met de voeten op de grond. Na een korte voorbereiding, ‘lees’ ik je energie, vertaal dit in een beeld en beschrijf vervolgens wat ik zie en voel. Samen geven we hier betekenis aan. Ik kan niet bepalen wat ik zie en voel, dat doe jij zelf. Het mooie is: er komt altijd iets naar voren, helemaal vanzelf. Vaak is het iets wat je zelf al dacht of hoopte, maar geen ruimte kon of wilde geven. En wellicht ligt er iets moois verscholen, waar je het bestaan niet van wist. Of krijg je door mijn beelden een inzicht waar je al lang naar zocht.

Datum: 28 februari

Er zij nog 3 vrije plekken deze zondagmiddag, van 13.30 – 16.30 uur.

Speciale aanbieding: 50 euro voor 60 minuten of 40 euro voor 45 minuten

Contact informatie
Elleke van Duin
06-25068693

Lezing: Waar vinden we betrouwbare bronnen van wijsheid?

Als consument wordt onze gezondheid en ons welzijn beschermd door vele kwaliteitskeurmerken en bevoegdheidsvereisten. Is het misschien mogelijk ook ten aanzien van wat zich op de ‘spirituele markt’ aandient kwaliteitscriteria op te stellen die we kunnen gebruiken als toetssteen voor het beoordelen van de kwaliteit van een levensbeschouwing, training of geestelijk leraar?

Een dergelijke gedachte is niet nieuw. In vele geschriften uit de aloude wijsheid tradities vinden we richtlijnen die uit universele beginselen voortvloeien en nu nog even actueel zijn als toen ze eeuwen geleden werden geschreven – tijdloze richtlijnen die ons ook nu kunnen helpen bij de keuze welk geestelijk pad we gaan.

Na de lezing is er alle ruimte voor gedachtewisseling.

Meer over Drs. Reinout E. Spaink

Drs. Reinout E. Spaink studeerde pedagogie en geschiedenis van de westerse esoterie aan de UvA. Hij heeft zich een leven lang verdiept in de grote wijsheid tradities uit alle tijden en culturen, en de gemeenschappelijke bron waaruit ze alle voortkomen. Hij geeft al vele decennia lezingen en cursussen op dit gebied.

Van zijn hand verscheen het boek De hermetische code.

Een holistische kijk op verslaving & probleemgebruik

Ex-verslaafde en therapeut Rob Derksen geeft een interactieve lezing naar aanleiding van zijn nieuwe boek ‘Verlost’. In dit holistische boek geeft hij zijn visie en aanpak op verslaving en probleemgebruik.

Tijdens deze lezing deelt Rob:
– hoe hij zijn eigen drank-, drugs-, seks-, roken-, en chatverslaving heeft overwonnen,
– zijn visie op het ontstaan van ‘probleemgebruik’ in het algemeen,
– handige handvatten en tools hoe je je kunt verlossen van een verslaving.

Deze lezing gaat over verslavingen/probleemgebruik in brede zin, dus niet alleen roken, drugs, alcohol maar ook, seks, shoppen, eten, social media, TV, gamen ect.

Programma:
19:00 uur: ontvangst
19:30 – 20:30 uur: visie en ervaringen
20:30 – 20:50 uur: Pauze
20:50 – 22:00 uur: tools en handvatten + vragen

Prijs: € 17,50 inclusief koffie en thee

Meer informatie
https://www.robderksen.nl/holistische-aanpak-verslavingen

Tweelezingen Spirituele Astrologie

In deze twee lezingen, vertelt Charlotte Wenner over de nieuwste ontwikkelingen in de astrologie en zijn betekenis in de evolutie van menselijk bewustzijn en bewustwording. Charlotte werkt al meer dan 40 jaar met de astrologie, sinds 2001 geeft ze lezingen, workshops, lessen en consulten. In mei 2023 heeft ze een boek erover uitgebracht: Structural Noetic Astrology Part 1: a New Paradigm for Consciousness and Matter.

Omdat zitplaatsen zijn verplicht, is aanmelding verplicht via devlinderpraktijk@live.nl. Om de lezingen te kunnen volgen is het fijn als de deelnemers iets weten van de astrologische basisbegrippen, maar het is zeker niet verplicht.

DE GOUDEN TIJD – HET KENNIS BOEK – HET ALFAKANAAL

Het Kennis Boek, het Gouden Boek van de Gouden Tijd

In deze tijd van grote veranderingen is Het Kennis Boek een rechtstreekse oproep van het universum om vanuit onze essentie en in vrede met elkaar te leven. Daarvoor is het nodig om ons vanuit ons zuiverste zijn te openen voor nieuwe perspectieven.

Het Kennis Boek is een kosmische gids die ons evolutieproces helpt versnellen en ons naar een universeel eenheidsbewustzijn begeleidt. Het boek bevat een energie van een hoge frequentie die resoneert met het bewustzijnsniveau van de lezer. Zo kan iedereen zelf steeds diepere betekenislagen in het boek ontdekken en doorgronden. Nieuw is dat we voor het eerst vanuit de 19de dimensie kennis krijgen aangereikt en rechtstreeks worden aangesproken op onze verantwoordelijkheid om de missie, waarmee we gekomen zijn, te realiseren. Het lezen en herlezen werkt als ware breingymnastiek en geeft een enorme verruiming in denken. Ook nemen onze cellen die hoge frequentie als licht in zich op.

Het boek wordt ook wel Het Verlossing Boek genoemd en als vervolg op alle eerder geopenbaarde heilige boeken, legt het alle geheimen en waarheden van Gods schepping en onze evolutie uit. Het beoogt de gehele mensheid te verenigen in een nieuwe orde, waarin tolerantie, respect, vriendschap, gelijkwaardigheid en opofferingsgezindheid samen gaan met intellect, logica en gewaarzijn. Het is geen boek van religie, wel een boek dat ons verbindt met onze goddelijke bron en ons met liefde en kennis wakker roept.

Tijdens de lezing wordt ook ingegaan op de studieprogramma’s die je in heel Nederland kunt volgen om zo bij te dragen aan de verhoging van het collectieve bewustzijn. Zo ontstaan krachtvelden, die een tegenwicht bieden tegen de angst en chaos in de wereld om ons heen. Meer en meer mensen voelen zich aangesproken wereldwijd om zich op dit pad van een versnelde innerlijke ontwikkeling te begeven.

Voor belangstellenden is er na de lezing een envelop met 3 hoofdstukken uit Het Kennis Boek beschikbaar. De lezing wordt gegeven door Nel Bijlmer, lid van Wereld Broederschap Unie Vereniging van Nederland.

Meer informatie:
Website: nederland.hetkennisboek.net
Aanmelden: nelbijlmer@gmail.com

 

Awaken to Brightness – avond met Michael en Vanessa

Vanessa en Michael zijn sinds lange tijd toegewijden van de spirituele Leermeester Adi Da Samraj en hebben veel tijd doorgebracht in zijn gezelschap. Zij delen op deze avond de bijzondere verhalen over hun ontmoetingen met Adi Da en het unieke van zijn Onderricht.

Michael en Vanessa wonen op Adi Da’s ashram en heiligdom op Naitauba Island in Fiji. Zij zijn in juli en augustus in Europa voor het begeleiden van retraites en bijeenkomsten.

De voertaal is Engels

Voor meer informatie over het leven en werk van Adi Da Samraj,
kijk gratis de bekroonde documentaire Conscious Light: www.consciouslightfilm.com/screenings/