Expositie

Mathilde Jansen: Nature Unfolding Within

Mathilde Jansen studeerde af aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag (2006), waarna zij verschillende artist residencies ondernam, haar kunstfotografie internationaal tentoonstelde en opdrachten uitvoerde als conceptueel documentair fotograaf voor media, bedrijven en organisaties.

Mathilde Jansen bewerkt haar analoge fotonegatieven van landschappen met artistieke en organische materialen. In deze vloeibare macrowereld experimenteert zij met de natuur als decor voor het ontdekken van biologische, psychosociale en metafysische fenomenen. De analoge kunstwerken verbeelden een multidimensionale werkelijkheid, die een verrassende draai kunnen geven aan de perceptie van de kijker.

In het spel met inktlagen ontstaat ruimte voor verwondering. Over de analogie tussen de mens als schepper en de mens als aardse schepping; en de scheppende aarde en aarde als kosmische schepping in één.

Mathilde Jansen kijkt door een geconditioneerde representatie van natuur en grondstoffen heen, welke verzacht en versmelt met verfijnde energieën zoals elektromagnetische velden, een intelligent wortelweb van bomen en hogere frequenties van het kleurenspectrum.

Het dekoloniseren van natuurbeleid en toekennen van soevereine rechten voor dieren en ecosystemen vraagt om psychologische of maatschappelijke erkenning voor wetenschappelijk onderzoek, dat onderbelicht kan raken wegens een lobby-cultuur en belangenverstrengeling.

In de kunstfotografie van Mathilde Jansen schijnt de kracht van een nieuwe leefwereld door, waarbij mens en aarde in een symbiose leven en ecologische en sociale veranderingen vanuit een groeiend bewustzijn benaderd worden.

Ik benader ecologie als psychische aanvaarding van het wonder. Via fotografie- en mixed mediawerk inspireer ik mensen om ontvankelijk deel te nemen aan het netwerk van natuurlijke grondstoffen en landschappen waarin wij leven en bouwen. In mijn werk verleg ik de focus van een functionele naar een energetische natuur.
Energie verbindt mensen, generaties, gemeenten, landen en culturen. Ecoystemen (zoals een bioom) gaan voorbij aan bestuurlijke grenzen en opereren simultaan binnen deze grenzen. Ik tracht een beeldvorming te schetsen van een creatieve kracht, afgestemd op een energiestroom dat met al het leven verweven is; die van binnen uit én in de psyche ontvouwt. Ik zoek de potentie van deze kracht, om systemen te koppelen of een collectief bewustzijn te vergroten. Om bosbeheer en watermanagement tussen landen gestroomlijnder te organiseren bijvoorbeeld.

Het moederschap inspireert mij om thema’s zoals transformatie, leven en dood op tastbare en suggestieve wijzen toe te passen in mijn praktijk. Naast overgave in het werkproces, biedt deze rol mij ideeën voor experimenten, met een link naar de actualiteit.

Door met fotografie te werken verbeeld ik een integrale visie in de alledaagse werkelijkheid zoals mensen deze herkennen. Waarbij water door de lucht straalt en licht in de bodem of schaduw voor een verfijnde dimensie zorgt. Mijn unieke techniek met inkten en organische vloeistoffen op middenformaat negatieven heb ik zelfstandig ontwikkeld en breid ik continu uit. Deze wil ik verder toepassen bij portretten van mensen in Nederland en verder, als onderdeel van een sociaal en wederkerig ecosysteem.

Neem voor vragen contact op. Voor het aanbod van kunstfoto’s, zie: mathildejansen.com/collection.
De datum voor een event wordt bekend gemaakt via De Roos en mathildejansen.com/news.

Met dank aan mensen die mijn praktijk hebben gesteund door mijn werk aan te kopen.
www.mathildejansen.com