Een cursus in wonderen – Speciale en heilige relaties

Een cursus in wonderen, een weg naar het Hart

Dit is een workshop uit een serie waarin we ingaan op een aantal kernonderwerpen van het spirituele ontwikkelingsprogramma Een cursus in wonderen. De workshops zijn ook los te volgen. Het doel van deze serie is hetzelfde als Een cursus in wonderen: het opruimen wat innerlijke vrede en liefde in de weg staat. De workshops kunnen je inspireren om de Cursus zelf te gaan beoefenen of om je begrip ervan te verdiepen. In elke workshop is ruimte voor vragen. We gaan hierbij zowel theoretisch als ervaringsgericht te werk.

Een cursus in wonderen over relaties

Een Cursus in wonderen onderscheidt twee soorten relaties: speciale en heilige relaties. Dit zijn uitersten; een relatie bevat in meer of mindere mate speciale elementen. Elke verbinding tussen onszelf en iemand anders, hoe kortstondig en oppervlakkig die ook moge lijken, valt onder de noemer ‘relatie’.

In elke relatie hebben we op ieder moment de keuze ons te laten leiden door ons ego of door de stem voor liefde (de Heilige Geest). Vanuit het angstige ego gebruiken we onze menselijke relaties om onszelf compleet te maken met de ander, vanuit een illusie van incompleetheid. Deze illusie veroorzaakt allerlei conflicten en afhankelijkheden die de uiting van liefde in zijn werkelijke, onvoorwaardelijke betekenis belemmeren. 

Een heilige relatie is gebaseerd op een besef en ervaring van heelheid. We vinden vreugde in het delen vanuit onze innerlijke overvloed. We aanvaarden de ander zoals die op dat moment is. Onder leiding van de Stem voor liefde kunnen we al onze relaties van speciale naar heilige relaties transformeren. Waar we in één relatie ieders compleetheid herkennen, heeft dat tegelijkertijd zijn weerslag op al onze relaties.

In deze bijeenkomst gaan we in op vragen als:

 • Welke principes zijn behulpzaam bij de transformatie van een speciale relatie naar een heilige relatie?
 • Hoe overkomen we de obstakels die we tegen kunnen komen bij deze omslag?

“Ik geef jou aan de Heilige Geest als deel van mijzelf. Ik weet dat jij zult worden bevrijd, tenzij ik jou gebruiken wil om mezelf gevangen te zetten. In naam van mijn vrijheid kies ik jouw bevrijding, omdat ik inzie dat we tezamen zullen worden bevrijd.”

(Een cursus in wonderen, T15.XI.10:5-7)

Edwin Reurings 

Edwin Reurings (1971) is zelfstandig trainer en facilitator. Sinds 2003 begeleidt hij groepen op het vlak van communicatie, groepsfacilitatie en zingeving. 23 jaar na zijn eerste kennismaking met Een cursus in wonderen begon hij met het faciliteren van groepen rondom de Cursus.

Op zijn 25e heeft Edwin een aantal spirituele ervaringen die een onuitwisbare indruk op hem achterlaten. Ze vormen de basis voor zijn verdere spirituele ontwikkeling met yoga, het Christendom, een Indiase leraar, Een cursus in wonderen, tantra, meditatief Zelfonderzoek en leraren in non-dualiteit. Hij ervaart de Cursus als een complete visie voor Geluk, liefde en innerlijke vrede.

Meer informatie en contact

Op de website www.herinnerliefde.nl vind je meer informatie over deze workshop, de workshopserie en hoe je kunt deelnemen. Je kunt ook mailen (edwin@herinnerliefde.nl) of bellen (06-51507617) voor een persoonlijk gesprek.

Een cursus in wonderen – De wereld en het vinden van geluk

Een cursus in wonderen, een weg naar het Hart

Dit is een workshop uit een serie waarin we ingaan op een aantal kernonderwerpen van het spirituele ontwikkelingsprogramma Een cursus in wonderen. De workshops zijn ook los te volgen. Het doel van deze serie is hetzelfde als Een cursus in wonderen: het opruimen wat innerlijke vrede en liefde in de weg staat. De workshops kunnen je inspireren om de Cursus zelf te gaan beoefenen of om je begrip ervan te verdiepen. In elke workshop is ruimte voor vragen. We gaan hierbij zowel theoretisch als ervaringsgericht te werk.

Een cursus in wonderen over het vinden van geluk

Een cursus in wonderen verwijst op vele manieren naar onze tijdloze Identiteit als uitbreiding van Liefde. Dit staat in contrast tot het ego-perspectief, waarin we onszelf identificeren met een lichaam in ruimte en tijd. Vanuit dit beperkte perspectief zoeken we onze compleetheid en geluk waar het niet te vinden is: buiten onszelf.

Het volgen van onze innerlijke Stem voor liefde en waarheid brengt ons de ervaring van grenzeloze vreugde en compleetheid. We zien in dat er in elk moment niets aan ons geluk ontbreekt. We ontdekken dat luisteren naar wat Liefde voor en met ons wil, onze eigen diepste wil is. De illusie dat de vormen van de wereld ons compleetheid kunnen bieden wordt doorzien, waardoor we ons liefdevoller kunnen verhouden tot mensen, dingen en situaties. Wat we op werelds vlak nodig hebben, komt op het juiste moment op ons pad.​​​​​​​

“Er woont licht en vreugde en vrede in mij.” (Een cursus in wonderen, WdI.93.t)

In deze bijeenkomst gaan we in op vragen als:

 • Hoe vinden we écht, tijdloos en onvoorwaardelijk geluk?
 • Hoe kunnen we bijdragen aan een betere wereld?
 • Hoe kunnen we omgaan met ongeluk en rampspoed?

Edwin Reurings

Edwin Reurings (1971) is zelfstandig trainer en facilitator. Sinds 2003 begeleidt hij groepen op het vlak van communicatie, groepsfacilitatie en zingeving. 23 jaar na zijn eerste kennismaking met Een cursus in wonderen begon hij met het faciliteren van groepen rondom de Cursus.

Op zijn 25e heeft Edwin een aantal spirituele ervaringen die een onuitwisbare indruk op hem achterlaten. Ze vormen de basis voor zijn verdere spirituele ontwikkeling met yoga, het Christendom, een Indiase leraar, Een cursus in wonderen, tantra, meditatief Zelfonderzoek en leraren in non-dualiteit. Hij ervaart de Cursus als een complete visie voor Geluk, liefde en innerlijke vrede.

Meer informatie en contact

Op de website www.herinnerliefde.nl vind je meer informatie over deze workshop, de workshopserie en hoe je kunt deelnemen. Je kunt ook mailen (edwin@herinnerliefde.nl) of bellen (06-51507617) voor een persoonlijk gesprek.

Een cursus in wonderen – Vergeving, sleutel tot geluk

Een cursus in wonderen, een weg naar het Hart

Dit is een workshop uit een serie waarin we ingaan op een aantal kernonderwerpen van het spirituele ontwikkelingsprogramma Een cursus in wonderen. De workshops zijn ook los te volgen. Het doel van deze serie is hetzelfde als Een cursus in wonderen: het opruimen wat innerlijke vrede en liefde in de weg staat. De workshops kunnen je inspireren om de Cursus zelf te gaan beoefenen of om je begrip ervan te verdiepen. In elke workshop is ruimte voor vragen. We gaan hierbij zowel theoretisch als ervaringsgericht te werk.

Een cursus in wonderen over vergeving

Een cursus in wonderen leert ons dat slechts één ding onze innerlijke vrede en geluk in de weg staat: veroordeling. Elke vorm van onvrede, bijv. boosheid, verdriet, depressie, etc. duidt erop dat we bepaalde feiten mentaal hebben afgewezen. Mogelijk houden we daarbij iets of iemand anders verantwoordelijk voor onze onvrede. De rechtvaardiging van onze gevoelens kan ons voor kortere of langere tijd gevangen houden in een pijnlijke blik op ons verleden en de toekomst.

Als we iets vergeven dan maken we onze veroordeling erover ongedaan. We laten onze weerstand tegen wat in onze ogen niet had mogen gebeuren, los. Onze aanvaarding van de feiten zoals ze zijn geeft een enorme bevrijding. We heffen een blokkade op die we voor de ervaring van onvoorwaardelijk geluk en liefde hadden geplaatst.

Met het loslaten van onze afwijzing laten we ook onze gehechtheid aan het verleden en schuld los. We belanden in het ‘nu’. We zijn beter in staat om datgene te doen wat in ons eigen hoogste belang is én in dat van anderen.  

“Wanneer vergeving mij weer bewust laat worden van liefde, zal ik een wereld van vrede, vreugde en veiligheid zien” (Een cursus in wonderen, WdI.55.3:4)

Edwin Reurings 

Edwin Reurings (1971) is zelfstandig trainer en facilitator. Sinds 2003 begeleidt hij groepen op het vlak van communicatie, groepsfacilitatie en zingeving. 23 jaar na zijn eerste kennismaking met Een cursus in wonderen begon hij met het faciliteren van groepen rondom de Cursus.

Op zijn 25e heeft Edwin een aantal spirituele ervaringen die een onuitwisbare indruk op hem achterlaten. Ze vormen de basis voor zijn verdere spirituele ontwikkeling met yoga, het Christendom, een Indiase leraar, Een cursus in wonderen, tantra, meditatief Zelfonderzoek en leraren in non-dualiteit. Hij ervaart de Cursus als een complete visie voor Geluk, liefde en innerlijke vrede.

Meer informatie en contact

Op de website www.herinnerliefde.nl vind je meer informatie over deze workshop, de workshopserie en hoe je kunt deelnemen. Je kunt ook mailen (edwin@herinnerliefde.nl) of bellen (06-51507617) voor een persoonlijk gesprek.

Een cursus in wonderen – Mijn broeder, mijn verlosser

Een cursus in wonderen, een weg naar het Hart

Dit is een workshop uit een serie waarin we ingaan op een aantal kernonderwerpen van het spirituele ontwikkelingsprogramma Een cursus in wonderen. De workshops zijn ook los te volgen. Het doel van deze serie is hetzelfde als Een cursus in wonderen: het opruimen wat innerlijke vrede en liefde in de weg staat. De workshops kunnen je inspireren om de Cursus zelf te gaan beoefenen of om je begrip ervan te verdiepen. In elke workshop is ruimte voor vragen. We gaan hierbij zowel theoretisch als ervaringsgericht te werk.

Een cursus in wonderen over broederschap

In Een cursus in wonderen wordt onze medemens aangeduid met ‘onze broeder’, waarmee wij eenzelfde Oorsprong delen. In welke zin is onze broeder onze verlosser en waarvan? We kunnen bijvoorbeeld verlost willen worden van de eenzaamheid die het geloven in illusies van afgescheidenheid met zich meebrengt. Of we willen verlost worden van schuldgevoelens, onze beschuldigende gedachten over anderen en van de angst die daar het gevolg van is. Hoe willen we anderen zien en daarmee onszelf?

Een cursus in wonderen geeft een aantal bevrijdende handvaten voor de omgang met onze broeders. Waar we onze broeder nu nog aanstellen als bewaker van de gevangenis van ons ego, kunnen we hem gaan ervaren als onze bevrijder eruit. Ons geluk en dat van elke broeder waarmee we in contact treden, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We kunnen in elk contact ervaren dat er grote vreugde schuilt in het behandelen van anderen zoals wijzelf het liefste behandeld willen worden: zonder oordeel.

In deze bijeenkomst gaan we in op vragen als:

 • Welke principes uit Een Cursus in wonderen zijn behulpzaam bij een liefdevolle omgang met onze broeders?
 • Hoe kunnen we omgaan met blokkades die we tussen onszelf en anderen ervaren?

“Telkens wanneer jij iemand ontmoet, bedenk dan dat het een heilige ontmoeting is. Zoals je hem ziet, zo zie jij jezelf. Zoals je hem behandelt, behandel jij jezelf. Zoals je over hem denkt, denk jij over jezelf. Vergeet dit nooit, want in hem zul jij jezelf vinden of verliezen.”

(Een cursus in wonderen, T8.III.4:1-4)

Edwin Reurings 

Edwin Reurings (1971) is zelfstandig trainer en facilitator. Sinds 2003 begeleidt hij groepen op het vlak van communicatie, groepsfacilitatie en zingeving. 23 jaar na zijn eerste kennismaking met Een cursus in wonderen begon hij met het faciliteren van groepen rondom de Cursus.

Op zijn 25e heeft Edwin een aantal spirituele ervaringen die een onuitwisbare indruk op hem achterlaten. Ze vormen de basis voor zijn verdere spirituele ontwikkeling met yoga, het Christendom, een Indiase leraar, Een cursus in wonderen, tantra, meditatief Zelfonderzoek en leraren in non-dualiteit. Hij ervaart de Cursus als een complete visie voor Geluk, liefde en innerlijke vrede.

Meer informatie en contact

Op de website www.herinnerliefde.nl vind je meer informatie over deze workshop, de workshopserie en hoe je kunt deelnemen. Je kunt ook mailen (edwin@herinnerliefde.nl) of bellen (06-51507617) voor een persoonlijk gesprek.

Een cursus in wonderen – De Heilige Geest, stem voor liefde

Een cursus in wonderen, een weg naar het Hart

Dit is een workshop uit een serie waarin we ingaan op een aantal kernonderwerpen van het spirituele ontwikkelingsprogramma Een cursus in wonderen. De workshops zijn ook los te volgen. Het doel van deze serie is hetzelfde als Een cursus in wonderen: het opruimen wat innerlijke vrede en liefde in de weg staat. De workshops kunnen je inspireren om de Cursus zelf te gaan beoefenen of om je begrip ervan te verdiepen. In elke workshop is ruimte voor vragen. We gaan hierbij zowel theoretisch als ervaringsgericht te werk.

Een cursus in wonderen over de Heilige Geest

In Een cursus in wonderen is de Heilige Geest onze innerlijke Leraar, die ons wil verlossen van onze vereenzelviging met het ego. We kunnen ons laten inspireren om te kiezen voor liefde. Hiermee ontsnappen we tegelijkertijd uit de problemen die het kiezen vanuit angst met zich meebrengt. De Heilige Geest staat symbool voor de liefde en wijsheid in ons eigen Hart. Hij is als een goede vriend die ons de weg wijst, maar alleen in die mate waarin we hem toelaten ons te inspireren:

“De Stem van de Heilige Geest is even sterk als jouw bereidheid tot luisteren. Ze kan niet sterker zijn zonder jouw keuzevrijheid te schenden, die de Heilige Geest juist probeert te herstellen en nooit tracht te ondermijnen.” (Een cursus in wonderen, T8.VIII.8:7-8)

In deze bijeenkomst gaan we in op vragen als:

 • Wat kunnen we de Heilige Geest vragen?
 • Hoe kunnen we de Heilige Geest om hulp vragen?
 • Hoe kunnen we zijn antwoord herkennen?
 • Hoe onderscheiden we de Heilige Geest van het ego?

“Zoals elke goede leraar, weet de Heilige Geest meer dan jij nu weet, maar Hij onderwijst alleen om jou aan Hem gelijk te maken. Jij had jezelf reeds het verkeerde geleerd, door te geloven wat niet waar was. Je geloofde niet in je eigen volmaaktheid.” (Een cursus in wonderen, T6.V.1:1-3)

Edwin Reurings 

Edwin Reurings (1971) is zelfstandig trainer en facilitator. Sinds 2003 begeleidt hij groepen op het vlak van communicatie, groepsfacilitatie en zingeving. 23 jaar na zijn eerste kennismaking met Een cursus in wonderen begon hij met het faciliteren van groepen rondom de Cursus.

Op zijn 25e heeft Edwin een aantal spirituele ervaringen die een onuitwisbare indruk op hem achterlaten. Ze vormen de basis voor zijn verdere spirituele ontwikkeling met yoga, het Christendom, een Indiase leraar, Een cursus in wonderen, tantra, meditatief Zelfonderzoek en leraren in non-dualiteit. Hij ervaart de Cursus als een complete visie voor Geluk, liefde en innerlijke vrede.

Meer informatie en contact

Op de website www.herinnerliefde.nl vind je meer informatie over deze workshop, de workshopserie en hoe je kunt deelnemen. Je kunt ook mailen (edwin@herinnerliefde.nl) of bellen (06-51507617) voor een persoonlijk gesprek.

Een cursus in wonderen – Het ego, echo uit het verleden

Een cursus in wonderen, een weg naar het Hart

Dit is een workshop uit een serie waarin we ingaan op een aantal kernonderwerpen van het spirituele ontwikkelingsprogramma Een cursus in wonderen. De workshops zijn ook los te volgen. Het doel van deze serie is hetzelfde als Een cursus in wonderen: het opruimen wat innerlijke vrede en liefde in de weg staat. De workshops kunnen je inspireren om de Cursus zelf te gaan beoefenen of om je begrip ervan te verdiepen. In elke workshop is ruimte voor vragen. We gaan hierbij zowel theoretisch als ervaringsgericht te werk.

Een cursus in wonderen over het ego

Een cursus in wonderen definieert het ego als het deel van onze denkgeest dat op angst en onwaarheid is gebaseerd. Het ego-denken is de oorzaak van al onze gevoelens van onvrede en alle problemen die we hebben. Het geloof in zonde, schuld en straf ligt aan de basis van het ego. Het ego bestaat niet werkelijk, het is een illusie waarin we geloven. Het verleden is voorbij. We hebben op ieder moment de mogelijkheid om een andere keuze te maken dan wat het ego ons wil doen geloven. De Cursus leert ons om het ego te herkennen en te leren kiezen voor liefde in plaats van angst. 

In deze bijeenkomst gaan we in op de volgende vragen:

 • Wat is het ego en hoe herken ik het?
 • Wat is de basis van het ego?
 • Hoe kunnen we omgaan met het ego en wat zijn daarbij de valkuilen?

“Wees niet bang voor het ego. Het is op jouw denkgeest aangewezen, en zoals jij het gemaakt hebt door erin te geloven, zo kun je het ook doen verdwijnen door jouw geloof eraan te onttrekken.” (Een cursus in wonderen, T7.VIII.5:1-2)

Edwin Reurings 

Edwin Reurings (1971) is zelfstandig trainer en facilitator. Sinds 2003 begeleidt hij groepen op het vlak van communicatie, groepsfacilitatie en zingeving. 23 jaar na zijn eerste kennismaking met Een cursus in wonderen begon hij met het faciliteren van groepen rondom de Cursus.

Op zijn 25e heeft Edwin een aantal spirituele ervaringen die een onuitwisbare indruk op hem achterlaten. Ze vormen de basis voor zijn verdere spirituele ontwikkeling met yoga, het Christendom, een Indiase leraar, Een cursus in wonderen, tantra, meditatief Zelfonderzoek en leraren in non-dualiteit. Hij ervaart de Cursus als een complete visie voor Geluk, liefde en innerlijke vrede.

Meer informatie en contact

Op de website www.herinnerliefde.nl vind je meer informatie over deze workshop, de workshopserie en hoe je kunt deelnemen. Je kunt ook mailen (edwin@herinnerliefde.nl) of bellen (06-51507617) voor een persoonlijk gesprek.

Een cursus in wonderen, een weg naar het Hart: introductie

Een cursus in wonderen

Een cursus in wonderen is een cursus in boekvorm. Met deze Cursus kun je jezelf beter leren kennen, onbeschrijfelijk geluk ervaren en al je relaties liefdevoller maken. Hiervoor is een verandering in denken noodzakelijk. Het beoefenen van de Cursus inspireert je om jezelf en anderen op een nieuwe manier te zien. Angstige, veroordelende en defensieve gedachten verliezen daarbij gaandeweg steeds meer hun overtuigingskracht. Ze maken plaats voor een visie die ruimte geeft aan jouw natuurlijke ervaring van geluk, innerlijke vrede en onvoorwaardelijke liefde.

De beoefening van de Cursus leidt tot wonderen. Waar angst en onvrede was, ervaar je het wonder van liefde. Je ziet deze liefde ook steeds meer weerspiegeld in de mensen en de wereld om je heen. Je beseft dat wat mensen doen óf een uiting van liefde is, óf een vraag om liefde. In aanvaarding en vergeving vind je een sleutel tot Geluk en tot de transformatie van je relaties.

Een cursus in wonderen kwam in 1965 tot stand kwam door een vrouw die een innerlijke stem hoorde. Deze vrouw, psychologe en hoofddocente aan een universiteit in New York, tekende samen met haar collega de Cursus in zeven jaar woordelijk op. De innerlijke Stem blijkt die van Jezus te zijn. Met de Cursus biedt hij een uiterst liefdevolle verwoording van zijn gedachtegoed. Het boek is inmiddels in 27 talen vertaald.

Deze workshop is de eerste van een serie workshops waarin we ingaan op een aantal kernonderwerpen van ‘Een cursus in wonderen’. Het doel van deze serie is hetzelfde als de Cursus: in onszelf (meer) ruimte maken voor innerlijke vrede en liefde. We gaan hierbij zowel theoretisch als ervaringsgericht te werk. 

De workshops kunnen je inspireren om te beginnen met de Cursus of om je begrip ervan te verdiepen. In elke workshop is ruimte voor vragen en kijken we naar ingebrachte kwesties. Samen vormen de workshops een cursus over Een cursus in wonderen. De workshops kunnen ook los worden gevolgd. Desgewenst kun je aantekeningen uit eerdere workshops inkijken.

Vragen die in deze workshop o.a. aan bod komen zijn:

 • Wat is de achtergrond en de globale boodschap van de Cursus?
 • Wat is behulpzaam om te weten als je wilt beginnen met de Cursus?
 • Hoe maken we ruimte in ons leven voor het gaan van deze spirituele weg?

Edwin Reurings 

Edwin Reurings (1971) is zelfstandig trainer en facilitator. Sinds 2003 begeleidt hij groepen op het vlak van communicatie, groepsfacilitatie en zingeving. 23 jaar na zijn eerste kennismaking met Een cursus in wonderen begon hij met het faciliteren van groepen rondom de Cursus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zijn 25e heeft Edwin een aantal spirituele ervaringen die een onuitwisbare indruk op hem achterlaten. Ze vormen de basis voor zijn verdere spirituele ontwikkeling met yoga, het Christendom, een Indiase leraar, Een cursus in wonderen, tantra, meditatief Zelfonderzoek en leraren in non-dualiteit. Hij ervaart de Cursus als een complete visie voor Geluk, liefde en innerlijke vrede.

Meer informatie en contact

Op de website www.herinnerliefde.nl vind je meer informatie over deze workshop, de workshopserie en hoe je kunt deelnemen. Je kunt ook mailen (edwin@herinnerliefde.nl) of bellen (06-51507617) voor een persoonlijk gesprek.

FINDING PURPOSE (ENG)

Your new assignment, job, house, relationship, career switch, holiday [or insert here…] was fun for a while, but it didn’t bring what you had initially hoped. Do you recognize this? You are not alone: whereas most people in the Western world are wealthier compared to their ancestors, they also feel more unrest and dissatisfaction. The problem: most of us constantly look at what others are doing, as we lack a better benchmark to base our lives on. In fact, we often don’t have the faintest idea how to orientate ourselves on our life path!

The ancient Greeks called it telos, the potential that every person carries within and can flourish under the right circumstances. The Hindus call it dharma: the path your soul travels during your time here on earth. In our time we call it purpose – the direction that gives meaning to your working and non-working life.

During the workshop “FINDING PURPOSE” participants learn, using the philosophical compass, how to orientate themselves in major life questions. During the day, participants will discover their archè, giving them the unique opportunity to find out what is central in their lives. Additionally, everyone formulates their own unique purpose and you are given the tools to continue working with it after the workshop.

FINDING PURPOSE is an unique day program that combines insights from mindfulness, philosophy and psychotherapy:

 • Start of the program with dynamic yoga practice
 • We discuss why it is so hard ánd important to live from purpose
 • Find out your Archè (that what is central to you) through meditative and contemplative exercises
 • Close reading of a stimulating source text on this topic from antiquity
 • You learn how to use the philosophical compass practically in your own life
 • Surprising perspectives about the World and the Self from Eastern and Western philosophy
 • You formulate your purpose based on the insights that you have gained during the day
 • Attention and careful supervision in a small-scale safe setting (maximum 8 participants)

Jan de Geus

More information:

jan@themythmakers.nl

www.themythmakers.nl/finding-purpose

Klank & Stilte

Klank en Stilte
Een meditatief klankschalenconcert met aandacht voor Stilte

Stilte geeft je de ruimte om te voelen wat de klanken met je kunnen doen
Stilte geeft je de ruimte om te ontdekken wat er is en om gewoon te zijn. In alle stilte.
Vanuit de stilte wordt je weer meegenomen door de geluiden van de klankschalen.

Laat je onderdompelen in de resonanties van de klankschalen.
En terwijl de klanken resoneren in je lijf wordt je je ook bewust van de stilte.

Elke klankschaal heeft een eigen karakter, toonzetting en klankkleur.
Bij het bespelen van de schaal ontstaat een langdurige klank, rijk aan tonen met trillingspatronen en specifieke zwevingen.
De klankschalen werken ontspannend.

Elke klankschaalmeditatie is anders en ervaar je op je eigen unieke manier. Je zou kunnen zeggen dat de klanken en stilte je daar brengen, waar je aandacht nodig is.

Wanneer:  1 x per maand op de dinsdagavond
Tijd: 20.00 uur tot 21.30 uur
Deelname:  € 17,00 | Ticket-link: volgt
Locatie: Stichting de Roos, P.C. Hooftstraat 183 Amsterdam (ingang Vondelpark)

Het is handig om een deken mee te nemen om je warm te houden en eventueel een flesje water.
Matrasjes en meditatiekussens zijn aanwezig.

Meer info:
www.frankklank.nl
mail of bel Frank: frankklank@telfort.nl / 06 40094261

(the evening starts with a short guided meditation: English spoken if needed)

Klank & Stilte

Klank en Stilte
Een meditatief klankschalenconcert met aandacht voor Stilte

Stilte geeft je de ruimte om te voelen wat de klanken met je kunnen doen
Stilte geeft je de ruimte om te ontdekken wat er is en om gewoon te zijn. In alle stilte.
Vanuit de stilte wordt je weer meegenomen door de geluiden van de klankschalen.

Laat je onderdompelen in de resonanties van de klankschalen.
En terwijl de klanken resoneren in je lijf wordt je je ook bewust van de stilte.

Elke klankschaal heeft een eigen karakter, toonzetting en klankkleur.
Bij het bespelen van de schaal ontstaat een langdurige klank, rijk aan tonen met trillingspatronen en specifieke zwevingen.
De klankschalen werken ontspannend.

Elke klankschaalmeditatie is anders en ervaar je op je eigen unieke manier. Je zou kunnen zeggen dat de klanken en stilte je daar brengen, waar je aandacht nodig is.

Wanneer:  1 x per maand op de dinsdagavond
Tijd: 20.00 uur tot 21.30 uur
Deelname:  € 17,00 | Ticket-link: volgt
Locatie: Stichting de Roos, P.C. Hooftstraat 183 Amsterdam (ingang Vondelpark)

Het is handig om een deken mee te nemen om je warm te houden en eventueel een flesje water.
Matrasjes en meditatiekussens zijn aanwezig.

Meer info:
www.frankklank.nl
mail of bel Frank: frankklank@telfort.nl / 06 40094261

(the evening starts with a short guided meditation: English spoken if needed)