DE GOUDEN TIJD – HET KENNIS BOEK – HET ALFAKANAAL

Tijdstip: 02-09-2023 van 14:00 tot 16:00
Inloopconsult: Nee
Engelstalig: Nee
Naar organisator

Het Kennis Boek, het Gouden Boek van de Gouden Tijd

In deze tijd van grote veranderingen is Het Kennis Boek een rechtstreekse oproep van het universum om vanuit onze essentie en in vrede met elkaar te leven. Daarvoor is het nodig om ons vanuit ons zuiverste zijn te openen voor nieuwe perspectieven.

Het Kennis Boek is een kosmische gids die ons evolutieproces helpt versnellen en ons naar een universeel eenheidsbewustzijn begeleidt. Het boek bevat een energie van een hoge frequentie die resoneert met het bewustzijnsniveau van de lezer. Zo kan iedereen zelf steeds diepere betekenislagen in het boek ontdekken en doorgronden. Nieuw is dat we voor het eerst vanuit de 19de dimensie kennis krijgen aangereikt en rechtstreeks worden aangesproken op onze verantwoordelijkheid om de missie, waarmee we gekomen zijn, te realiseren. Het lezen en herlezen werkt als ware breingymnastiek en geeft een enorme verruiming in denken. Ook nemen onze cellen die hoge frequentie als licht in zich op.

Het boek wordt ook wel Het Verlossing Boek genoemd en als vervolg op alle eerder geopenbaarde heilige boeken, legt het alle geheimen en waarheden van Gods schepping en onze evolutie uit. Het beoogt de gehele mensheid te verenigen in een nieuwe orde, waarin tolerantie, respect, vriendschap, gelijkwaardigheid en opofferingsgezindheid samen gaan met intellect, logica en gewaarzijn. Het is geen boek van religie, wel een boek dat ons verbindt met onze goddelijke bron en ons met liefde en kennis wakker roept.

Tijdens de lezing wordt ook ingegaan op de studieprogramma’s die je in heel Nederland kunt volgen om zo bij te dragen aan de verhoging van het collectieve bewustzijn. Zo ontstaan krachtvelden, die een tegenwicht bieden tegen de angst en chaos in de wereld om ons heen. Meer en meer mensen voelen zich aangesproken wereldwijd om zich op dit pad van een versnelde innerlijke ontwikkeling te begeven.

Voor belangstellenden is er na de lezing een envelop met 3 hoofdstukken uit Het Kennis Boek beschikbaar. De lezing wordt gegeven door Nel Bijlmer, lid van Wereld Broederschap Unie Vereniging van Nederland.

Meer informatie:
Website: nederland.hetkennisboek.net
Aanmelden: nelbijlmer@gmail.com