Het naar buitentreden van Wereldleraar Maitreya en de Meesters van Wijsheid. Een oproep tot een eerlijke economie, Samen delen en Vrede

Tijdstip: 25-05-2023 van 19:30 tot 21:30
Inloopconsult: Nee
Engelstalig: Nee
Naar organisator

In alle grote religies bestaat het idee van verdere openbaring door een toekomstig Leraar. Christenen hopen op de terugkeer van de Christus, de boeddhisten zien uit naar de komst van Maitreya Boeddha, de moslims naar de Imam Mahdi, de hindoes naar een reïncarnatie van Krishna en de joden naar de Messias.

Studenten in de esoterische traditie weten dat dit allemaal namen zijn voor één en hetzelfde individu: Wereldleraar Maitreya, hoofd van de Geestelijke Hiërarchie van Meesters van Wijsheid, en ze verwachten Zijn wederkomst nύ, aan het begin van het Watermantijdperk. Hij is geen religieus leidsman, maar een leraar in de ruimste zin van het woord, die ons de weg zal wijzen uit de huidige wereldcrisis. Maitreya beoogt geen nieuwe religie rond Zichzelf of het werven van volgelingen, maar wil de mensheid de kunst van Zelfverwerkelijking leren.

Samen met de Meesters van Wijsheid komt Hij ons inspireren tot de opbouw van een samenleving die gebaseerd is op samendelen als enige weg naar rechtvaardigheid en vrede in de wereld. Zijn prioriteiten weerspiegelen Zijn sociale betrokkenheid: voldoende en goed voedsel voor iedereen, toereikende huisvesting, gezondheidszorg en onderwijs als universeel recht. Maitreya zal bepleiten dat, na het redden van miljoenen mensen van de hongerdood, de hoogste prioriteit zal zijn het redden van het milieu. Zijn boodschap is in enkele woorden te vatten: “De oplossing ligt binnen jullie bereik. Neem de nood van je broeders als maatstaf voor al je handelen, en los de problemen van de wereld op. Er is geen andere weg.”

Meer informatie:

Marijke op ten Noort

Share Nederland, Tweede Oosterparkstraat 322, 1092 BV Amsterdam; 020-694 62 62;

Informatie: share.nederland@sharenl.org

Website: share-international.org