Lezing Hans Kamperman van Solutions Healing Earth.

Tijdstip: 28-04-2024 van 12:30 tot 16:30
Prijs: € 25,- euro (cash betalen) per persoon
Inloopconsult: Nee
Engelstalig: Nee
Aanmelden via: Naar organisator

LEZING: VRIJE ENERGIE

Opbrengst gaat naar huur ruimte en ondersteuning werk Hans

De levensboerderij organiseert lezingen met als doel mens, dier en natuur weer terug te brengen in haar levenskracht en hoe we kunnen leven in overvloed. Overvloed aan gezond voedsel, water en energie en een fijn (duurzaam) dak boven je hoofd, omringd door de schoonheid van de natuur. Dat zijn de basiselementen om vrij te kunnen leven. Hans Kamperman laat ons kennis maken met een scala aan mogelijkheden om vrije energie te genereren. Hij legt uit hoe je zelfvoorzienend kunt worden, vertelt over de oneindige mogelijkheden van hennep. Hoe elektrocultuur en magnetocultuur helpen om voedsel te produceren in overvloed en welk effect het gebruik van heilige geometrie heeft op de gezondheid van mens en natuur.

Tijdens het eerste deel van de presentatie worden de energie-oplossingen uitgebreid toegelicht en welke alternatieven het beste werken in welke situatie. In het tweede deel van de lezing gaat Hans in op elektrocultuur en magnetocultuur in de moestuin; het gebruik van heilige geometrie, solfege-frequenties; hoe de SHE-symbolen onze levensenergie (Bovis-waarde) kunnen verhogen en ons daarmee beschermen tegen invloeden die juist onze levensenergie verlagen.

Enkele hoofdpunten uit zijn presentatie:
Hoe kun je met electrocultuur en magnetocultuur de bodem vruchtbaar maken met de natuurlijke elektromagnetische energie uit de ether en daarmee de vruchtbaarheid, groei en ontwikkeling van planten en bomen verbeteren?
Om het effect van elektrocultuur te versterken, is het van belang de bodem te verrijken met Biochar (actieve houtskool). Hoe fijner hoe beter, maar ook weer niet té fijn. De actieve houtskool zorgt er tevens voor dat de grond goed lucht doorlaat, maar ook vocht goed vasthoudt. Actieve houtskool wordt ook gebruikt om terra preta van te maken (komt nog een workshop over). Het houtskool werkt op de antennes van de elektrocultuur. Ook het toevoegen van paramagnetische basalt aan de bodem zal van grote invloed zijn op het effect dat met elektrocultuur kan worden bereikt. De energie uit de ether werkt op het magnetisme.
Hans benadrukt dat we zelf een visie moeten ontwikkelen over hoe wijzelf willen dat de nieuwe samenleving eruitziet. Als je namelijk zelf een beeld hebt gecreëerd en een focus hebt, maar ook vanuit je hart handelt, dan helpt het universum jouw droom en passie te verwezenlijken. We zijn allemaal lichtwezens die elektrische energie uitstralen en aantrekken. Magnetisme, graviteit en elektriciteit zijn daarbij essentieel.

Naam van de docent Hans Kamperman

 

What you think, you become.
What you feel, you attract.
What you imagine, you create.

Kijk voor meer info op: www.solutionshealingearth.com
Aanmelden via: info@levensboerderij.com