Lezing: Waar vinden we betrouwbare bronnen van wijsheid?

Tijdstip: 23-09-2023 van 10:30 tot 12:30
Prijs: € vrijwillige bijdrage per persoon
Inloopconsult: Nee
Engelstalig: Nee
Naar organisator

Als consument wordt onze gezondheid en ons welzijn beschermd door vele kwaliteitskeurmerken en bevoegdheidsvereisten. Is het misschien mogelijk ook ten aanzien van wat zich op de ‘spirituele markt’ aandient kwaliteitscriteria op te stellen die we kunnen gebruiken als toetssteen voor het beoordelen van de kwaliteit van een levensbeschouwing, training of geestelijk leraar?

Een dergelijke gedachte is niet nieuw. In vele geschriften uit de aloude wijsheid tradities vinden we richtlijnen die uit universele beginselen voortvloeien en nu nog even actueel zijn als toen ze eeuwen geleden werden geschreven – tijdloze richtlijnen die ons ook nu kunnen helpen bij de keuze welk geestelijk pad we gaan.

Na de lezing is er alle ruimte voor gedachtewisseling.

Meer over Drs. Reinout E. Spaink

Drs. Reinout E. Spaink studeerde pedagogie en geschiedenis van de westerse esoterie aan de UvA. Hij heeft zich een leven lang verdiept in de grote wijsheid tradities uit alle tijden en culturen, en de gemeenschappelijke bron waaruit ze alle voortkomen. Hij geeft al vele decennia lezingen en cursussen op dit gebied.

Van zijn hand verscheen het boek De hermetische code.