Neurobiologie van Trauma

Tijdstip: 15-04-2023 van 10:00 tot 17:00
Prijs: €325 per cursus
Inloopconsult: Nee
Engelstalig: Nee
Naar organisator

Therapeutic Spiral Model (TSM)
Onderzoek naar de neurobiologie van trauma en gehechtheid toont aan dat experiëntiële, op het lichaam gebaseerde methoden op dit moment de krachtigste hulpmiddelen zijn die er zijn in psychotherapie en onderwijs. Het Therapeutic Spiral Model is ontwikkeld door gecertificeerde trainers in psychodrama, sociometrie en groepspsychotherapie – Kate Hudgins en Francesca Toscani. TSM is een integratie van klassiek psychodrama, hechtingstheorie en recente ontwikkelingen in interpersoonlijke neurobiologie en traumatheorie om extra veiligheid en structuur te bieden bij het werken met trauma.

Met TSM werken we allereerst met het internaliseren van rollen voor kracht, bewustzijn, veerkracht en posttraumatische groei. Wanneer dit is bereikt, kunnen overlevenden de impact van traumatische gebeurtenissen volledig verkennen, begrijpen en bevrijden.

We leren de basisprincipes van psychodrama, trauma-geïnformeerde therapie om posttraumatische groei (transformatie) te bevorderen. Daarnaast worden specifieke klinisch aangepaste TSM-interventies voor veiligheid bij het werken met trauma aangeleerd via de klinische kaart van het Trauma Survivor’s Internal Role Atom (TSIRA) – met de interne rollen voor kracht, trauma en transformatie. Dit moedigt beoefenaars aan om de TSIRA te gebruiken in hun klinische praktijk, onderwijs, gemeenschap, etc.

Niveau 1, training 1 – Neurobiologie van trauma
We weten nu dat mensen die traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt significante veranderingen hebben in hun neurobiologie (in de hersenen en het hele zenuwstelsel). De rechterhersenhelft verwerkt vooral de non-verbale informatie, zoals bijv. emoties, relatie-informatie, onverwerkte trauma herinneringen. Nieuw onderzoek wijst op interpersoonlijke connecties tussen mensen via hun rechterhersenhelften. De linkerhersenhelft bevat de verbale informatie met o.a. de functie betekenisgeving die bij trauma wegvalt door de gevaarsignalen van de brainstem, hypothalamus en de amygdala. Recentelijk heeft onderzoek aangetoond dat veel meer van de hersenen zich ontwikkelen door interpersoonlijke interactie (veranderingen in de hersenen in de polyvagale zenuw en in andere diepere hersenstructuren) dan eerder werd gedacht (Schore AN (2021) The Interpersonal Neurobiology of Intersubjectivity).

Doelgroep
Deze training is bedoeld voor professionals die hun vaardigheden willen verbeteren in het werken met mensen die zeer gestrest zijn of lijden aan PTSS. Dit kan zijn in de klinische praktijk, gemeenschapsorganisatie, onderwijs, ed. (gespecialiseerde) professionals met een wo of hbo opleiding in gezondheidswetenschappen of vergelijkbaar werk- en ervaringsniveau (bijv. psychologen, pedagogen, psychotherapeuten, traumatherapeuten, dramatherapeuten, spv-ers, systeemtherapeuten, schematherapeuten, sociotherapeuten).

Docent
Ina Hogenboom is internationaal gecertificeerd TSM-trainer. Ze werkt graag ervaringsgericht met een focus op spontaniteit, mentale kracht en veerkracht, zodat mensen hun creativiteit kunnen gebruiken om hun leven meer richting en voldoening te geven, passend bij hun behoeften. Daarbij combineert ze positieve psychologie met nieuwe bevindingen uit de neurowetenschappen met de actieve technieken uit Psychodrama.

Meer informatie

Aanmelding via ina@PsychodramaQ.nl of 06-15616939

Website PsychodramaQ: https://www.psychodramaq.nl/event/neurobiologie-van-trauma

Faceboek: https://www.facebook.com/search/top?q=neurobiolgie%20van%20trauma

LinkedIn: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7039625420291371008?updateEntityUrn=urn%3Ali%3Afs_feedUpdate%3A%28V2%2Curn%3Ali%3Aactivity%3A7039625420291371008%29

Website Therapeutic Spiral Model (International) : https://therapeuticspiralmodel.com