Ontmoetingsbijeenkomst Esoterische Wijsheid: Een zoektocht naar de diepste essentie van het bestaan

Tijdstip: 05-11-2022 van 10:30 tot 12:30
Inloopconsult: Nee
Engelstalig: Nee
Naar organisator

Schermafbeelding 2022-09-22 om 09.56.42

Deze ontmoetingsbijeenkomsten onder auspiciën van Het Theosofisch Genootschap zijn een kennismaking met en verkenning van de vele bronnen van wijsheid uit alle tijden en culturen – bronnen waaraan de mens altijd inspiratie en inzicht voor hoofd en hart ontleende.

Het is niet de bedoeling van de bijeenkomsten dat we alles onthouden en wandelende encyclopedieën worden, maar wel dat we uit al deze spirituele stelsels intuïtief en zonder teveel te willen sturen de praktische levenswijsheid erin op ons laten inwerken. Dan assimileren we vanzelf precies wat we nodig hebben – en dat is voor iedereen anders.
Algauw zullen we ontdekken dat er door de vaak verwarrende verscheidenheid aan wijsheidsstromingen een gouden draad van eenheid – van dezelfde universele denkbeelden – loopt en kunnen we vanuit deze fundamentele wijsheid onszelf en de wereld vanuit een meer universeel perspectief gaan bezien. Hebben we die verbindende draad eenmaal in zicht, dan kunnen we de uiterlijke verschijningsvorm van al deze afzonderlijke spirituele stelsels vergeten.

Deze gouden draad vormt in feite het spoor van licht dat de grote wijzen en mystici uit alle tijden door de tijd en de wereld hebben getrokken. Het is het authentieke esoterische gedachtegoed van de mensheid zoals dat werd geleerd in de mysteriescholen uit de oudheid en later bekend werd onder benamingen als theos-sophia, gnosis, philosophia perennis, de aloude wijsheid, brahma-vidya, enz. Het is niet een afgesloten stelsel, maar een levende expansieve stroom die zich voortdurend vernieuwd en de beginimpuls vormt van alle vernieuwingen in de wereld.

Tijdens de bijeenkomsten proberen we meer antwoorden te krijgen op de grote mysteriën van het bestaan, zoals het ontstaan en de structuur van de kosmos, de verborgen geschiedenis van de mensheid en de aarde, onze individuele reis door de eeuwigheid en de diepere zin en redenen van al de gebeurtenissen die ons leven plaatsvinden. Last but not least proberen we meer zicht te krijgen op hoe al deze denkbeelden ons kunnen helpen toegang te krijgen tot de diepste bron van waarheid in onszelf.

Naast het zich tijdens de bijeenkomsten richten op de vele wijsheidsstromingen in de buitenwereld, is het even belangrijk fundamentele thema’s in ons eigen bestaan als uitgangspunt van gesprek te nemen en deze vanuit een meer spiritueel perspectief te belichten.

Daarnaast bestaat er tijdens de ochtenden veel gelegenheid voor het met anderen delen van de onverwachte nieuwe inzichten en verbanden die we misschien plotseling door wat er wordt besproken gaan zien.

Tijdens de bijeenkomsten worden geen ‘voorgekookte’ antwoorden gegeven, en bieden we de inzichten en perspectieven die zich zullen ontvouwen de gelegenheid dit te doen vanuit hun eigen dynamiek, op hun eigen moment en in hun eigen vorm.

Het is niet de bedoeling van de bijeenkomsten een bepaalde levensbeschouwing uit te dragen of organisatie of beweging te promoten. De bijeenkomsten vinden weliswaar plaats onder auspiciën van het Theosofisch Genootschap, maar deze heeft als uitgangspunt dat niemand het laatste woord over een bepaald denkbeeld heeft, alles altijd vanuit een nog ruimer standpunt kan worden beschouwd en waarheidsvinding vanuit de grootst mogelijke vrijheid van denken dient te geschieden.

Meer informatie:

respaink@12move.nl
06 23391791

www.theosofie.net