The Science of Spirituality for Modern Times

Tijdstip: 18-07-2024 van 19:00 tot 21:30
Inloopconsult: Nee
Engelstalig: Ja
Naar organisator

The Science of Spirituality for Modern Times

Lezing | Begeleide Surat Shabd Yoga Meditatie | Sacred Songs | Darshan

 Satguru Sirio Ji is een unieke meditatiemeester uit Toscane, die zijn leven al meer dan 50 jaar geheel wijdt aan de spirituele praktijk van Surat Shabd Yoga. Hij deelt deze innerlijke rijkdom zonder zelfbelang.

 Surat Shabd Yoga is derde-oog meditatie, die zich richt op het Innerlijke Licht en Geluid. Surat Shabd Yoga streeft ernaar de aandacht van de aspirant te verenigen met dit Innerlijke Licht en Geluid (wat de letterlijke betekenis van ‘Surat Shabd Yoga’ is).

Tijdens deze avond behandelt Satguru Sirio Ji zowel de theorie – gebaseerd op zijn eigen levenslange persoonlijke ervaring – als de praktijk van Surat Shabd Yoga. Satguru Sirio Ji ziet zingen als een krachtig middel om de geest te kalmeren en een sfeer te creëren die bevorderlijk is voor meditatie. Tijdens de avond, en voordat hij je in meditatie leidt, zal hij Sacred Songs en mantra’s zingen. Satguru Sirio Ji hecht waarde aan het maken van oogcontact met zijn luisteraars. Hij ziet ogen als luiken van de ziel, waardoor twee derde van de (spirituele) overdracht plaatsvindt.

Er zijn geen deelnamekosten aan de avond verbonden. We stellen het op prijs als je je aanmeldt via onderstaande link, mailadres of telefoonnummer.

Email: siriosatsang.amsterdam@gmail.com
Website: https://www.siriosatsang.com
https://siriosatsang.com/events/amsterdam2024/
Youtube: https://www.youtube.com/@SirioSatsang
Podcast: open.spotify.com/show/333ijFYkNDWcTDxPGr5AZC?si=ae8512d3db44477f  

 Discourse | Guided Surat Shabd Yoga Meditation | Sacred Songs | Darshan

Satguru Sirio Ji is a unique meditation master from Tuscany who has devoted his life to the spiritual practice of Surat Shabd Yoga for over 50 years. He shares this inner wealth selflessly.

Surat Shabd Yoga Meditation is third eye meditation, which focuses on the Inner Light and Sound. Surat Shabd Yoga aims at uniting the attention of the aspirant with this Inner Light and Sound (which is the literal meaning of ‘Surat Shabd Yoga’).

In this evening session, Satguru Sirio Ji covers both the theory—based on his own lifelong personal experience—and practice of Surat Shabd Yoga. Satguru Sirio Ji understands singing as a powerful tool to calm the mind and create an atmosphere conducive to meditation. Before guiding you into meditation, he will sing Sacred Songs and Mantras. Satguru Sirio Ji emphasizes eye contact with his listeners, seeing the eyes as windows to the soul through which two-thirds of his teachings are conveyed.

There are no fees involved in participation. Please register for the evening through the link below, by mail or by phone.

Free entrance. For info and registration, please visit: siriosatsang.com/events/amsterdam2024 or email: siriosatsang.amsterdam@gmail.com

Website: https://www.siriosatsang.com
https://siriosatsang.com/events/amsterdam2024/
Youtube: https://www.youtube.com/@SirioSatsang
Podcast: open.spotify.com/show/333ijFYkNDWcTDxPGr5AZC?si=ae8512d3db44477f