Expositie

LANDSCHAP ALS GRONDGEBIED VAN DE ZIEL

bosch.wildetuin.60.90.acryl.2021      the world to which i belong (2)

IN DE SCHILDERIJEN, AQUARELLEN, COLLAGES EN TEKENINGEN VAN SIMONE BOSCH SPEELT DE RELATIE MET DE NATUUR, HET CONTEMPLATIEVE EN HET MAGISCHE EEN BELANGRIJKE ROL. DEZE COMBINATIE GEEFT HAAR DE BEWEGINGSVRIJHEID OM EEN PARALLELLE WERELD TE CREËREN, WAARIN ENERGIEËN DIE WE NIET MET HET BLOTE OOG KUNNEN ZIEN BIJNA TASTBAAR ZIJN. ER LIJKEN ESSENTIËLE VRAGEN GESTELD TE WORDEN OVER DE MENS EN ZIJN RELATIE TOT DE -EIGEN- NATUUR. DE WERKEN BIEDEN EEN STILLE RUIMTELIJKHEID DIE RESONEERT MET DE IMMENSE RUIMTE IN JEZELF. DE RUIMTE VAN BEWUSTZIJN. EN OOG HIERVOOR TE HEBBEN RESULTEERT BIJ HAAR IN EEN ODE VAN VERWONDERING VOOR HET LEVEN ZELF.

WEBSITE: http://www.simonebosch.nl/

SIMONE BOSCH
TEL: 06 28625999
SWBOSCH.KUNST@GMAIL.COM


 • KUNST IN DE ROOS : EXPOSITIES

  kunst-expo2

 • OVER DE KUNSTCOMMISSIE

  De Kunstcommissie van de Roos organiseert zes maal per jaar een expositie.

  Je vindt de werken in de ruimten van het Theehuis, de gang naar het trappenhuis en bepaalde gangen op de eerste en soms ook tweede verdieping. Het tentoongestelde werk is hier te zien tijdens de openingstijden van het pand en wordt te koop aangeboden tegen de vermelde prijzen.

  De Kunstcommissie beoordeelt tijdens haar maandelijkse vergadering of werk van een kunstenaar in aanmerking kan komen voor een expositie binnen de termijn van een jaar, aan de hand van ontvangen portfolio’s en documentatie van de kunstenaars.

 • EXPOSEREN IN DE ROOS

  Wil je ook exposeren in de Roos? We zijn altijd op zoek naar inspirerende kunstenaars!

  Stuur een korte motivatie, CV en enkele voorbeelden uit je portfolio naar de Kunstcommissie van de Roos, P.C. Hooftstraat 183, 1071 BW Amsterdam. Langsbrengen bij de receptie mag natuurlijk ook!

  De kunstcommissie zal zo snel mogelijk contact met je opnemen. Aan het exposeren zijn enkele voorwaarden verbonden, we lichten je deze te zijner tijd graag toe.

  Meer informatie? Mail ons op info@roos.nl of bel de receptie op 020-689 00 81.