Expositie

DE NATUUR IS MIJN ATELIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VANUIT MIJN HART BEN IK VERBONDEN MET ALLES WAT LEEFT EN DAARDOOR AL OP JONGE LEEFTIJD UITGEKOMEN BIJ DE KUNST.
IK BEN AUTODIDACT, EN HEB LES GEHAD VAN VERSCHILLENDE GERENOMMEERDE KUNSTENAARS, O.A. MONIQUE ROMEIJN.

MIJN WERK IN MIXED MEDIA IS VAAK FEL VAN KLEUR EN VOORAL BIJ HET ABSTRACTE WERK SPEEL IK INTUITIEF MET DE GRENS TUSSEN FANTASIE EN WERKELIJKHEID.
DE NATUUR EN HAAR LICHTSCHAKERINGEN SPELEN EEN GROTE ROL ALS INSPIRATIEBRON.

HOE DE WERELD ERUIT ZIET, KAN IEDEREEN ZELF WAARNEMEN, MAAR DE VERBORGEN KRACHT ERACHTER PROBEER IK DOOR MIDDEL VAN KLEUR EN VLAK VOELBAAR TE MAKEN.

IK WERK OP PANEEL, DOEK EN PAPIER EN DE LAATSTE JAREN BEN IK BEZIG MET GRAFISCH WERK, PENTEKENINGEN, AQUAREL, EN HET VERWERKEN VAN GLAS IN DE PANELEN.

OOK MIJN BEROEP ALS ASTROLOOG IS INSPIREREND VOOR MIJN WERK, MET NAME DOOR DE SYMBOLIEK ERVAN DIE IK DAN O.A. GUTS OP MDF PANEEL.
DAARNAAST GEEF IK CREATIEVE CURSUSSEN.

WEBSITE: http://florentine.exto.nl

FLOOR KURSTJENS
HERUNGERSTRAAT 164, 5911AM TE VENLO
TEL: 077-3543601
FKURSTJENS@GMAIL.COM


LANDSCHAP ALS GRONDGEBIED VAN DE ZIEL

bosch.wildetuin.60.90.acryl.2021      the world to which i belong (2)

IN DE SCHILDERIJEN, AQUARELLEN, COLLAGES EN TEKENINGEN VAN SIMONE BOSCH SPEELT DE RELATIE MET DE NATUUR, HET CONTEMPLATIEVE EN HET MAGISCHE EEN BELANGRIJKE ROL. DEZE COMBINATIE GEEFT HAAR DE BEWEGINGSVRIJHEID OM EEN PARALLELLE WERELD TE CREËREN, WAARIN ENERGIEËN DIE WE NIET MET HET BLOTE OOG KUNNEN ZIEN BIJNA TASTBAAR ZIJN. ER LIJKEN ESSENTIËLE VRAGEN GESTELD TE WORDEN OVER DE MENS EN ZIJN RELATIE TOT DE -EIGEN- NATUUR. DE WERKEN BIEDEN EEN STILLE RUIMTELIJKHEID DIE RESONEERT MET DE IMMENSE RUIMTE IN JEZELF. DE RUIMTE VAN BEWUSTZIJN. EN OOG HIERVOOR TE HEBBEN RESULTEERT BIJ HAAR IN EEN ODE VAN VERWONDERING VOOR HET LEVEN ZELF.

WEBSITE: http://www.simonebosch.nl/

SIMONE BOSCH
TEL: 06 28625999
SWBOSCH.KUNST@GMAIL.COM


 • KUNST IN DE ROOS : EXPOSITIES

  kunst-expo2

 • OVER DE KUNSTCOMMISSIE

  De Kunstcommissie van de Roos organiseert zes maal per jaar een expositie.

  Je vindt de werken in de ruimten van het Theehuis, de gang naar het trappenhuis en bepaalde gangen op de eerste en soms ook tweede verdieping. Het tentoongestelde werk is hier te zien tijdens de openingstijden van het pand en wordt te koop aangeboden tegen de vermelde prijzen.

  De Kunstcommissie beoordeelt tijdens haar maandelijkse vergadering of werk van een kunstenaar in aanmerking kan komen voor een expositie binnen de termijn van een jaar, aan de hand van ontvangen portfolio’s en documentatie van de kunstenaars.

 • EXPOSEREN IN DE ROOS

  Wil je ook exposeren in de Roos? We zijn altijd op zoek naar inspirerende kunstenaars!

  Stuur een korte motivatie, CV en enkele voorbeelden uit je portfolio naar de Kunstcommissie van de Roos, P.C. Hooftstraat 183, 1071 BW Amsterdam. Langsbrengen bij de receptie mag natuurlijk ook!

  De kunstcommissie zal zo snel mogelijk contact met je opnemen. Aan het exposeren zijn enkele voorwaarden verbonden, we lichten je deze te zijner tijd graag toe.

  Meer informatie? Mail ons op info@roos.nl of bel de receptie op 020-689 00 81.