Motivator GroepsWorkshop

Tijdstip: 10-03-2024 van 14:00 tot 17:00
Prijs: € 150 euro pp per persoon
Inloopconsult: Nee
Engelstalig: Nee
Contact Naar organisator

Motivator GroepsWorkshop


De Motivator Workshop is een groepsworkshop voor 4-10 personen. Yvonne geeft deze groepsworkshop vanuit de Cursus in Wonderen en andere spirituele kennis. Iedere deelnemer leert groepsgewijs een betere verbinding met zichzelf en met anderen tot stand te brengen en sterker in het leven te staan. Beschouw het maar als een verheffende spirituele communicatietraining in de vorm van een groepsspel. Je leert op geweldloze wijze communiceren en zowel naar jezelf als naar anderen toe helder te communiceren zodat er een echte, verdiepende verbinding tot stand komt. Een sessie duurt 2,5 tot 3 uur met minimaal 4 en maximaal 10 personen. We doen geleide meditaties, ademhalingsoefeningen, onderzoeken hartverlangens, doen waarderings- en dankbaarheidsoefeningen en vergevingswerk. Neem pen en papier mee! Cruciaal is het stellen van doelen, hoe klein ook, en om elkaar daarin te leren steunen. Hierdoor krijg je een bewustere kijk op jezelf en de omgang met anderen, en dat legt weer een mooie basis voor een dieper weten van waaruit je kunt gaan denken en handelen. Bovendien draag je dankzij deze kennis en vaardigheden uiteindelijk veel bewuster bij aan het creëren van een betere wereld, en dat begint direct al in je eigen directe omgeving! 

WAT IS HET?
Het is een spirituele communicatietraining in de vorm van een groepsspel waar-door er echte verbinding tot stand komt, zowel met je (hoger) zelf als met de ander. Elke deelnemer leert op liefdevolle en geweldloze wijze communiceren.

HOE GAAT HET?
Er is één groepssessie van 2,5-3 uur met 4 tot 10 personen. We doen geleide meditaties, ademhalingsoefeningen, onderzoeken hartsverlangens, doen waar-derings- en dankbaarheidsoefeningen en vergevingswerk. Cruciaal is het stellen van doelen, hoe klein ook, en om elkaar daarin te leren steunen.

WAT IS DE BEDOELING?
De meeste mensen denken wel eens na over wat nou werkelijk belangrijk is in het leven. Een bewustere kijk op zichzelf en de omgang met anderen legt wel een mooie basis voor een dieper weten van waaruit je kan gaan denken en handelen. Dankzij deze kennis en vaardigheden dragen deelnemers bovendien veel bewuster bij aan een betere wereld. En dat begint al in je directe omgeving!

Meld je aan via de MAIL: sweetblessings4all@gmail.com


Docent/trainer

Hallo iedereen! Mijn naam is Yvonne, ik ben 57 jaar en naast jurist en creatief ondernemer ben ik al ruim 15 jaar spiritueel coach. Om mensen een diepere verbinding met zichzelf en elkaar te laten krijgen, heb ik een groepsworkshop ontwikkeld: de Motivator Workshop. Dat is een eenmalige groepsworkshop voor 4 – 10 personen. De oefeningen in deze workshop zijn gebaseerd op de kennis en ervaring die ik zelf in de loop der tijd heb opgedaan, onder meer via de Cursus in Wonderen en andere spirituele wegen die ik heb bewandeld.
Iedere deelnemer leert hierin groepsgewijs een betere verbinding met zichzelf en met anderen tot stand te brengen en sterker in het leven te staan. Beschouw het maar als een verheffende spirituele communicatietraining in de vorm van een vrolijk en luchtig groepsspel. Simpel maar doeltreffend. Je leert op geweldloze en meer liefdevolle, heldere wijze communiceren zowel naar jezelf als naar anderen toe zodat er een echte, verdiepende verbinding tot stand komt. Je hele leven verandert ten goede!
Een sessie duurt 2,5 tot 3 uur met minimaal 4 en maximaal 10 personen. We doen geleide meditaties, ademhalingsoefeningen, onderzoeken hartverlangens, doen waarderings- en dankbaarheidsoefeningen en vergevingswerk. Neem pen en papier mee!
Het stellen van doelen, hoe klein ook, en elkaar daarin steunen is essentieel in het leven. Hierdoor krijg je een bewustere kijk op jezelf en op de omgang met anderen, en dat legt weer een mooie basis voor een dieper weten van waaruit je kunt gaan denken en handelen. Bovendien draag je dankzij deze kennis en vaardigheden uiteindelijk veel bewuster bij aan het creëren van een betere wereld, en dat begint al in je eigen directe omgeving. Een betere besteding van je zondagmiddag is er niet!
Kosten: 150 euro pp
Voor Stadspashouders en andere minvermogenden kost deelname 50 euro.
Zie ook: www.musicdivine.eu – (button:) De Motivator