Motivator GroepsWorkshop

Tijdstip: 11-02-2024 van 14:00 tot 17:00
Prijs: € 20 euro voor aanvang gepast betalen per persoon
Inloopconsult: Nee
Engelstalig: Nee
Contact Naar organisator

Motivator GroepsWorkshop


De Motivator Workshop is een groepsworkshop voor 4-10 personen. Yvonne geeft deze groepsworkshop vanuit de Cursus in Wonderen en andere spirituele kennis. Iedere deelnemer leert groepsgewijs een betere verbinding met zichzelf en met anderen tot stand te brengen en sterker in het leven te staan. Beschouw het maar als een verheffende spirituele communicatietraining in de vorm van een groepsspel. Je leert op geweldloze wijze communiceren en zowel naar jezelf als naar anderen toe helder te communiceren zodat er een echte, verdiepende verbinding tot stand komt. Een sessie duurt 2,5 tot 3 uur met minimaal 4 en maximaal 10 personen. We doen geleide meditaties, ademhalingsoefeningen, onderzoeken hartverlangens, doen waarderings- en dankbaarheidsoefeningen en vergevingswerk. Neem pen en papier mee! Cruciaal is het stellen van doelen, hoe klein ook, en om elkaar daarin te leren steunen. Hierdoor krijg je een bewustere kijk op jezelf en de omgang met anderen, en dat legt weer een mooie basis voor een dieper weten van waaruit je kunt gaan denken en handelen. Bovendien draag je dankzij deze kennis en vaardigheden uiteindelijk veel bewuster bij aan het creëren van een betere wereld, en dat begint direct al in je eigen directe omgeving! 

WAT IS HET?
Het is een spirituele communicatietraining in de vorm van een groepsspel waar-door er echte verbinding tot stand komt, zowel met je (hoger) zelf als met de ander. Elke deelnemer leert op liefdevolle en geweldloze wijze communiceren.

HOE GAAT HET?
Er is één groepssessie van 2,5-3 uur met 4 tot 10 personen. We doen geleide meditaties, ademhalingsoefeningen, onderzoeken hartsverlangens, doen waar-derings- en dankbaarheidsoefeningen en vergevingswerk. Cruciaal is het stellen van doelen, hoe klein ook, en om elkaar daarin te leren steunen.

WAT IS DE BEDOELING?
De meeste mensen denken wel eens na over wat nou werkelijk belangrijk is in het leven. Een bewustere kijk op zichzelf en de omgang met anderen legt wel een mooie basis voor een dieper weten van waaruit je kan gaan denken en handelen. Dankzij deze kennis en vaardigheden dragen deelnemers bovendien veel bewuster bij aan een betere wereld. En dat begint al in je directe omgeving!

WAT KOST HET?
20 euro per persoon

Datum & Locatie: Zondag 14-01-2024 van 14:00–17:00 uur in De Roos aan de P.C. Hooftstraat 183 te Amsterdam

Meld je aan via de MAIL: sweetblessings4all@gmail.com


Docent/trainer

Mijn naam is Yvonne Liew-On, ik ben leerling en leraar van ‘Een Cursus in Wonderen’ en als spiritueel coach bied ik de Motivator Groepsworkshop aan. In principe is het geschikt voor iedereen van 10 tot 100 jaar en leer ik je groepsgewijs een betere verbinding met jezelf en anderen tot stand te brengen en standvastiger in het leven te staan. Voorwaarde is dat je de Nederlandse taal goed beheerst en geen ernstige psychiatrische problematiek hebt.