Workshop – Staying Sane in Turbulent Times

Tijdstip: 21-04-2024 van 11:00 tot 17:00
Prijs: € 125,00 per persoon
Inloopconsult: Nee
Engelstalig: Ja
Registration Naar organisator

Workshop – Staying Sane in Turbulent Times

[To read this text in English, please scroll down]
 

We leven in interessante tijden. Een tsunami aan – vaak tegenstrijdige – informatie waarmee we voortdurend worden gebombardeerd, is voor velen van ons stressvol. Ook wanneer we ons er niet bewust van zijn kunnen we ons soms overweldigd voelen. Het vinden van een eigen pad en het nemen van gefundeerde beslissingen kan een uitdaging zijn. Hiervoor dient informatie van buitenaf afgewogen te worden tegen informatie die intern ontstaat door subtiele (of minder subtiele) gevoelens, dromen en lichamelijke symptomen.

Heel vaak worden we afgeleid van wat we echt van binnen voelen en meegesleept door de behoefte om ergens bij te willen horen. Daardoor laten we geregeld onze diepste waarden en intuïties varen en maken we keuzes die niet in lijn zijn met onze essentie. Tegelijkertijd beoordelen velen van ons hun levenskeuzes op dit moment opnieuw, worden nieuwe vrijheden ontdekt en een grotere verbinding met het geheel gevoeld.

Deze workshop is bedoeld om je te ondersteunen bij het verkrijgen van toegang tot je innerlijke kompas, het kennisniveau dat je op één lijn brengt met je zieledoel. Daardoor wordt het gemakkelijker om je eigen pad te volgen en heb je minder kans om te vervallen in hersenloos conformisme aan de ene kant of dwangmatig rebelleren aan de andere. Hoe? In een warme en ondersteunende sfeer maken we gebruik van oefeningen op basis van de Tarot, geleide meditatie, lichaamswerk en droomwerk. Felice Derkinderen en Zelda Hall zetten hun expertise en jarenlange ervaring in om je te begeleiden bij het ontdekken van je eigen unieke pad.

De kosten van deze workshop van 11.00 tot 17.00 uur op zondag 21 april in een prachtige ruimte van de Roos aan het Vondelpark zijn 125 euro. De voertaal tijdens deze dag is Engels, vertaling naar het Nederlands is mogelijk indien gewenst. Voor vragen of aanmeldingen kun je via email contact opnemen met Felice: info@essencecoaching.nl.

 

~

“I learned from both ladies the importance of rituals as well as learning again to listen to myself, my intuition, because, I am, the expert and can learn what is best for me. However sometimes I need a guide to help get me out of my own maze. And both Zelda and Felice were trustworthy expert guides. Or navigators …” Carol

“The soul path has many ports of entry. How differently similar our journeys can be in terms of navigating small and big changes in our lives. I was mesmerized by this well-grounded workshop duo. Felice holds an almost childlike delight, and excitement in her heart to share her deep insights into the symbolic wisdom that the Tarot journey can bring to any inquisitive traveller, and her twenty-five years of gained knowledge was clearly demonstrated throughout the day. Zelda with her highly intuitive, creative prowess combining dream insights with ethereal wisdom is heart-warming. Her inspiration to always look deeper, and further than that which meets the eye lingers with one. Thanks for an inspiring day!” Irize

~
 

We are living in interesting times. A tsunami of information, often conflicting, with which we are continually bombarded, is for many of us stressful. Even if this is not always on a conscious level, it is easy to feel overwhelmed. Finding our own path and making well founded decisions can be challenging. In order to do this we must be able to weigh up information coming from outside and information which arises internally through subtle (or not so subtle) feelings, dreams and body symptoms.

Very often we can become distracted from what we really feel inside and get carried along in wanting to belong. So we abandon our deepest values and intuitions and make choices which are not aligned with our essence. Yet at the same time there are many of us currently reassessing our life choices, sensing new freedom and greater connection with the whole.

This workshop is designed to support you in accessing your inner compass, that level of knowledge that brings you into alignment with your soul purpose. So that there is more ease in following your own path and less likelihood of falling into mindless conformism on one hand or compulsive rebellion on the other. How? In a warm and supportive atmosphere we will use exercises based on the Tarot, guided meditation, bodywork and dreamwork. Felice Derkinderen and Zelda Hall will use their expertise and years of experience in guiding you in the discovery of your own unique path.

The cost of this workshop between 11:00 and 17:00 on Sunday April 21st at a beautiful location from de Roos at the Vondelpark is 125 euros. The main language during this day is English. For registration or questions please contact Felice via email: info@essencecoaching.nl.

Trainer/coach
Zelda Hall: www.zeldahall.com
Felice Derkinderen: www.essencecoaching.nl