Tweelezingen Spirituele Astrologie

In deze twee lezingen, vertelt Charlotte Wenner over de nieuwste ontwikkelingen in de astrologie en zijn betekenis in de evolutie van menselijk bewustzijn en bewustwording. Charlotte werkt al meer dan 40 jaar met de astrologie, sinds 2001 geeft ze lezingen, workshops, lessen en consulten. In mei 2023 heeft ze een boek erover uitgebracht: Structural Noetic Astrology Part 1: a New Paradigm for Consciousness and Matter.

Omdat zitplaatsen zijn verplicht, is aanmelding verplicht via devlinderpraktijk@live.nl. Om de lezingen te kunnen volgen is het fijn als de deelnemers iets weten van de astrologische basisbegrippen, maar het is zeker niet verplicht.

DE GOUDEN TIJD – HET KENNIS BOEK – HET ALFAKANAAL

Het Kennis Boek, het Gouden Boek van de Gouden Tijd

In deze tijd van grote veranderingen is Het Kennis Boek een rechtstreekse oproep van het universum om vanuit onze essentie en in vrede met elkaar te leven. Daarvoor is het nodig om ons vanuit ons zuiverste zijn te openen voor nieuwe perspectieven.

Het Kennis Boek is een kosmische gids die ons evolutieproces helpt versnellen en ons naar een universeel eenheidsbewustzijn begeleidt. Het boek bevat een energie van een hoge frequentie die resoneert met het bewustzijnsniveau van de lezer. Zo kan iedereen zelf steeds diepere betekenislagen in het boek ontdekken en doorgronden. Nieuw is dat we voor het eerst vanuit de 19de dimensie kennis krijgen aangereikt en rechtstreeks worden aangesproken op onze verantwoordelijkheid om de missie, waarmee we gekomen zijn, te realiseren. Het lezen en herlezen werkt als ware breingymnastiek en geeft een enorme verruiming in denken. Ook nemen onze cellen die hoge frequentie als licht in zich op.

Het boek wordt ook wel Het Verlossing Boek genoemd en als vervolg op alle eerder geopenbaarde heilige boeken, legt het alle geheimen en waarheden van Gods schepping en onze evolutie uit. Het beoogt de gehele mensheid te verenigen in een nieuwe orde, waarin tolerantie, respect, vriendschap, gelijkwaardigheid en opofferingsgezindheid samen gaan met intellect, logica en gewaarzijn. Het is geen boek van religie, wel een boek dat ons verbindt met onze goddelijke bron en ons met liefde en kennis wakker roept.

Tijdens de lezing wordt ook ingegaan op de studieprogramma’s die je in heel Nederland kunt volgen om zo bij te dragen aan de verhoging van het collectieve bewustzijn. Zo ontstaan krachtvelden, die een tegenwicht bieden tegen de angst en chaos in de wereld om ons heen. Meer en meer mensen voelen zich aangesproken wereldwijd om zich op dit pad van een versnelde innerlijke ontwikkeling te begeven.

Voor belangstellenden is er na de lezing een envelop met 3 hoofdstukken uit Het Kennis Boek beschikbaar. De lezing wordt gegeven door Nel Bijlmer, lid van Wereld Broederschap Unie Vereniging van Nederland.

Meer informatie:
Website: nederland.hetkennisboek.net
Aanmelden: nelbijlmer@gmail.com

 

Awaken to Brightness – avond met Michael en Vanessa

Vanessa en Michael zijn sinds lange tijd toegewijden van de spirituele Leermeester Adi Da Samraj en hebben veel tijd doorgebracht in zijn gezelschap. Zij delen op deze avond de bijzondere verhalen over hun ontmoetingen met Adi Da en het unieke van zijn Onderricht.

Michael en Vanessa wonen op Adi Da’s ashram en heiligdom op Naitauba Island in Fiji. Zij zijn in juli en augustus in Europa voor het begeleiden van retraites en bijeenkomsten.

De voertaal is Engels

Voor meer informatie over het leven en werk van Adi Da Samraj,
kijk gratis de bekroonde documentaire Conscious Light: www.consciouslightfilm.com/screenings/

 

Er was eens een Zieltje

Familievoorstelling Er was eens een Zieltje

Babette Holtmann en gitarist Hans Kunneman brengen het boek ‘Er was eens een Zieltje…’ van Marie-Claire van der Bruggen tot leven in een sprankelende muzikale familievoorstelling met een bijzondere boodschap. Zieltje neemt je mee op haar aardse avontuur. Het is een wonderbaarlijke reis vol verrassingen, die je laat ontdekken wie je werkelijk bent en waar je eigenlijk vandaan komt.

In deze solovoorstelling, boordevol muziek, toont Babette Holtmann meesterlijk acteer- en zangtalent. Behalve dat ze in een dubbelrol ook haar beschermengel speelt, weet daarnaast de suggestie te wekken dat er nog andere mensen op het toneel aanwezig zijn met wie ze spreekt, lacht speelt en bij tijd en wijle ook haar verdriet deelt. De muziek die gitarist Hans Kunneman voor deze voorstelling componeerde, sluit hier naadloos bij aan. Deze familievoorstelling is geschikt voor kinderen vanaf zes jaar.

Zondag 17 september 15.00 uur

Voor meer informatie en tickets: www.erwaseenseenzieltje.nl
https://www.facebook.com/erwaseenseenzieltje
https://www.instagram.com/erwaseenseenzieltje/

Een deel van de opbrengst van deze voorstelling gaat naar Kinderhospice Kwatro.

Where psychology ends and spirituality begins: A vedic perspective

In this talk Neema Majmudar will enrich us with the Vedic view on psychology and spirituality. Where modern psychology can give us insights into our (unconscious) behaviour as human beings, spirituality talks about more fundamental questions: who am I besides my body and mind? What is my true essence, my true nature? And does my true nature differ from God’s nature/the nature of Īśvara?

From time immemorial these questions pop up in the human psyche and put spiritual seekers on a path of self-discovery. These questions become even more relevant given the fact that we are facing unique challenges in present times. How we can navigate through all this and how we can live our lives from a vision of oneness is what the spiritual tradition of Advaita Vedanta speaks about.

Neema Majmudar has studied traditional Advaita Vedanta with Swami Dayananda Saraswati who she met in 1986. Since decades she is now passing on what was once taught to her.

THE WORLD OF ANSWERS

“THE WORLD OF ANSWERS”
An evening with Lars Muhl and Naleea Landmann

Danish author, musician and mystic Lars Muhl and Naleea Landmann return to the beautiful DeRoos Center in Amsterdam for an Evening of Healing and Meditation. In their own unique way, they combine humour, storytelling, ancient Essene wisdom and practices, healing frequencies and sacred chants and sounds.

In times of need, we inevitably look for solutions to our problems. But if we keep getting the same answers, we don’t realise what the real problem is: our search for solutions is in the wrong places. Most of the decisions we make are based on our understandable desire for materialistic security and comfort. Before we take any step, we usually want to be sure of the outcome, always remaining in control. In this way, we limit ourselves again and again and never get to the point where we can exceed or go beyond our limits.

Having realised that we can achieve much more if we leave the intellect aside to get long-lasting and sustainable answers of wisdom, we ask ourselves: how can we implement and realise this in our daily lives? Who are we? Where do we come from? What are we doing here and where are we going?

Based on many years of spiritual experience, Lars Muhl and Naleea Landmann invite you to a very special evening of healing – with inspiration and practice, chanting and meditation and being in sacred community, where they will take us into the world of answers. If we are willing to listen to the answers from our inner silence and contemplation, we will experience how these will merge into a guiding stream of light that will carry us through our everyday lives.

During this evening you will:
– Learn to understand why the constant search in the outside and in material things does not bring lasting satisfaction in your life.
– Realise that you already have all the knowledge and wisdom that has ever existed within you.
– Learn how to get long-term answers to your questions.
– Experience the transformative power of stillness in meditation.
– Immerse yourself in powerful practices, sacred sounds and ceremonial chanting together in a group.

Date: Friday 02.06.
Time: 19:00-21:00
Price: 30 Euro
Booking: https://billetto.nl/en/e/talk-the-world-of-answers-tickets-823979

Language: Englisch
Venue: De Roos Center, P.C. Hooftstraat 183, 1071 BW Amsterdam
Centrally located in Amsterdam city.
It’s possible to buy organic and vegetarian food in the venue’s cafe.

Contact: naleealandmann@gmail.com

https://www.larsmuhl.dk/en/
https://www.facebook.com/larsmuhl

On 03./04.June Lars Muhl and Naleea Landmann will be holding a weekend Workshop in De Roos: „The White Dove Healing“
Booking: https://billetto.nl/en/e/workshop-the-white-dove-healing-tickets-824087

De weg naar binnen

De weg naar binnen

Terug naar de bron

door Jan Potharst

 

lezing met pauze (gratis koffie en thee) daarna vragen en gesprek

reserveren via: www.praktischefilosofie.nl/agenda (onder “Amsterdam”)

kosten: € 10,- of € 15,- voor beide avonden (17 mei en 14 juni)

 

Het is mogelijk een gezond, waardevol en gelukkig leven te leiden, in overeenstemming

met de menselijke natuur en waardigheid. Gelijkmoedigheid, tevredenheid, openhartigheid,

 standvastigheid en zelfvertrouwen zijn daar o.a. de kenmerken van.

Wat zou een wijs mens doen?

Wat zou een wijs mens doen?

 Goede vraag als je het even niet meer weet!

door Rob Stemp

   

lezing met pauze (gratis koffie en thee) daarna vragen en gesprek

reserveren via: www.praktischefilosofie.nl/agenda (onder “Amsterdam)

 kosten: € 10,- of 15,- voor beide avonden (17 mei en 14 juni)

 

Het is mogelijk een gezond, waardevol en gelukkig leven te leiden, in overeenstemming

met de menselijke natuur en waardigheid. Gelijkmoedigheid, tevredenheid, openhartigheid,

standvastigheid en zelfvertrouwen zijn daar o.a. de kenmerken van.

Het naar buitentreden van Wereldleraar Maitreya en de Meesters van Wijsheid. Een oproep tot een eerlijke economie, Samen delen en Vrede

In alle grote religies bestaat het idee van verdere openbaring door een toekomstig Leraar. Christenen hopen op de terugkeer van de Christus, de boeddhisten zien uit naar de komst van Maitreya Boeddha, de moslims naar de Imam Mahdi, de hindoes naar een reïncarnatie van Krishna en de joden naar de Messias.

Studenten in de esoterische traditie weten dat dit allemaal namen zijn voor één en hetzelfde individu: Wereldleraar Maitreya, hoofd van de Geestelijke Hiërarchie van Meesters van Wijsheid, en ze verwachten Zijn wederkomst nύ, aan het begin van het Watermantijdperk. Hij is geen religieus leidsman, maar een leraar in de ruimste zin van het woord, die ons de weg zal wijzen uit de huidige wereldcrisis. Maitreya beoogt geen nieuwe religie rond Zichzelf of het werven van volgelingen, maar wil de mensheid de kunst van Zelfverwerkelijking leren.

Samen met de Meesters van Wijsheid komt Hij ons inspireren tot de opbouw van een samenleving die gebaseerd is op samendelen als enige weg naar rechtvaardigheid en vrede in de wereld. Zijn prioriteiten weerspiegelen Zijn sociale betrokkenheid: voldoende en goed voedsel voor iedereen, toereikende huisvesting, gezondheidszorg en onderwijs als universeel recht. Maitreya zal bepleiten dat, na het redden van miljoenen mensen van de hongerdood, de hoogste prioriteit zal zijn het redden van het milieu. Zijn boodschap is in enkele woorden te vatten: “De oplossing ligt binnen jullie bereik. Neem de nood van je broeders als maatstaf voor al je handelen, en los de problemen van de wereld op. Er is geen andere weg.”

Meer informatie:

Marijke op ten Noort

Share Nederland, Tweede Oosterparkstraat 322, 1092 BV Amsterdam; 020-694 62 62;

Informatie: share.nederland@sharenl.org

Website: share-international.org

Astrologie, Talenten en Relaties

De meest voorkomende vragen waar een astroloog voor wordt ingeschakeld gaan over twee onderwerpen. Ten eerste zijn dat persoonlijke talenten. Wat kan ik? Waar liggen mijn begaafdheden? Past de weg die ik met studie of beroep ben ingeslagen nog wel bij me? Zie ik misschien mogelijkheden over het hoofd?
Ten tweede zijn dat relaties met anderen. Dat kan met een levenspartner zijn, met een lid van je familie, met een vriend of met een zakelijke relatie zoals een collega of business partner. Wie past er bij mij? Hoe kom ik over op anderen? Waarom loopt die ene verstandhouding zo gemakkelijk of juist zo moeizaam?

Bij elk van deze twee thema’s kan astrologie interessante inzichten bieden. In een seminar van één zaterdagochtend gaan we daar samen mee aan de slag. In vier uur tijd krijg je concrete gereedschappen aangereikt om in het vervolg zelf te kunnen gebruiken.

Enige globale voorkennis van astrologie is wenselijk: dierenriem, planeten, huizenmethodiek.

Het seminar vindt plaats op zaterdag 21 januari in Amsterdam, bij De Roos, aan het Vondelpark. Adres:

PC Hooftstraat 183
1071 BW Amsterdam

Inloop vanaf 08:30, aanvang 9 uur. Afsluiting om 13 uur.
De kosten bedragen € 85 per persoon, inclusief koffie/thee en BTW.

Elke deelnemer krijgt bovendien één gratis Jobhoroscope credit ter waarde van € 34,90 waarmee je (voor jezelf of iemand anders) bij www.jobhoroscope.com een persoonlijk profiel voor studie en beroepskeuze kunt laten maken.

Deelnemen kan nog! Het aantal deelnemers is beperkt. Meld je snel aan via mb@astropraxis.nl.

Meer informatie

mb@astropraxis.nl
06 53286252

www.astropraxis.nl
www.astropraxis.nl/index.php/cursussen-en-voordrachten/
www.jobhoroscope.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100087586929719